Nemoc a zdraví

Kouření – téma stále živé


Kategorie: Aktuality Kouření 
13.listopad 2017

Na dané téma tiskové konference České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně počátkem listopadu 2017 přednesla jako první svůj referát prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí pracovní skupiny pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při předsednictvu ČLS JEP.

Prevalence kouření je stále vysoká, osciluje mezi 25 – 30 % v populaci nad 15 let. Přitom účinná prevence kouření není nákladná. Zahrnuje zvýšené ceny pevnou částkou daně za cigarety, prodej ve specializovaných obchodech, bez jakékoliv propagace, jednotné balení a podporu nekuřáckým veřejným prostorám.

Všude však existují kuřáci závislí na nikotinu, kteří nechtějí nebo nemohou nikotin přestat užívat. Pro ně by opravdu mohlo být výhodou přejít na nikotin ve formách, které neprodukuji kouř – akceptovat formu tzv. harm reduction i v oblasti užívání tabáku.

Škodlivý vliv toxických látek tabákového kouře je všeobecně znám. Dnes už je známo, že několik minut v zakouřeném prostředí působí prokazatelně cévní změny. Kouření zvyšuje pravděpodobnost srdečního infarktu u lidí do 60 let až pětinásobně, nemluvě o rakovině plic. Proto také v zemích, kde je veřejné vnitřní prostředí nekuřácké, klesl po zavedení nekuřáckého zákona počet akutních srdečních příhod u mladých lidí a nekuřáků o několik procent.Benefit nekuřáckého prostředí zejména v oblasti vlivu na cévy potvrzuje i  77 studií z 21 zemí, sumarizovaných v přehledu Cochrane 2016 (Frazer et al., 2016)

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.118/1471-2458-13-529 ).http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005992.pub3/abstract;jsessionid=6CB8BBFB651E065A9B44001ECCCAA2AD.f04t01

MUDr. Miroslav Zvolský z Ústavu zdravotních informací a statistiky ČR upřesnil dopad kouření na změny v onkologické úmrtnosti českých žen.Informoval o důsledku dlouhodobě se zvyšujícího počtu kuřaček: „Během 22 let od roku 1994 do roku 2015 se v České republice proměnilo pořadí nejčastějších zhoubných novotvarů u žen. Zatímco počet úmrtí na zhoubný novotvar (ZN) prsu u žen poklesl v tomto období o 19% a v roce 2015 činil 30 případů úmrtí na 100.000 obyvatel, počet úmrtí na ZN průdušnice a plic dlouhodobě roste. Za uvedené období činil nárůst 61% a v roce 2015 dosáhl 31,6 případu úmrtí na 100.000 osob. ZN průdušnice a plic tak způsobuje nejvíce úmrtí žen ze všech onkologických onemocnění v ČR. Celkem na něj v ČR v roce 2015 zemřelo 1693 žen, tedy více než na ZN kolorekta (1436 případů úmrtí u žen) i do nedávné doby nejčastější onkologické příčiny úmrtí u žen, ZN prsu (1609 úmrtí). Vzhledem k pokračujícímu růstu incidence (v roce 2015 bylo diagnostikováno 2215 nových případů) pak bude tento trend dále pokračovat.“

 Riziko vzniku zhoubného novotvaru plic je u žen kuřaček devatenáctkrát vyšší než u nekuřaček (Powel et al 2013) a aktivní kouření způsobuje 79 % případů zhoubných novotvarů plic u žen (Ozlü et al 2005).

Vliv zákona č. 65/2017 Sb. V ČR platného od 31. 5. 2017, díky němuž se nekouří ve vnitřních veřejných prostorách, bude možné posoudit až příští rok. Dříve nelze tyto dopady hodnotit, i když předběžné výsledky naznačují pozitivní vývoj po stránce zdravotní i ekonomické. Po pěti měsících trvání se však ozývají hlasy s přáním toto opatření zrušit. Je nutno proto doufat ve zdravý rozum zákonodárců a nepodlehnout lobbování tabákového průmyslu. Dle TZ

www.cls.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová