Medicína

Krevní skupina může být rizikovým faktorem


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
13.listopad 2017

Jedinci a tím spíše pacienti mohou být ve zvýšeném kardiálním a kardiovaskulárním riziku pokud jsou nositeli krevní skupiny A, B a AB v porovnání s nositeli krevní skupiny 0. Toto riziko kombinováno s nevhodnou stravou, s kouřením, s nedostatkem pohybu, s rizikovou rodinnou anamnézou, pohlavím a věkem však nelze ovlivnit ani změnit.

Výzkumná skupina na univerzitě v Groningen (Nizozemí) –  s kontaktem www.umcg.nl za vedení Tesse Kole  provedla ve své studii rozsáhlou metaanalýzu. Podle jednotného protokolu srovnala u více než 1,3 milionu dospělých jejich příslušnou krevní skupinu s výskytem kardiovaskulárních příhod vč. srdečního selhávání a náhlé srdeční smrti. Soubor vytvořil 11 kohort v sedmi studiích. Bylo zaznamenáno a posuzováno 771 113 jedinců s jinou krevní skupinou než 0, tzv. non-0  a 519 743 jedinců s 0 krevní skupinou – Rh faktor není zmiňován.

Závěry studie

- V non-0 skupině se v 1,5 % (n = 11 437) vyskytla koronární příhoda; v 0 skupině se vyskytla koronární příhoda v 1,4 % (n = 7 220) jedinců.

- Kombinované kardiovaskulární příhody  vznikly v souboru 708 276  jedinců non-0  krevní skupiny ve 2,5 % (n = 17 449) ; u 476 808 jedinců s 0 skupinou vznikly ve 2,3 % ( n = 10 916).

Výsledky studie byly předneseny na výročním kongresu European Society of Cardiology v Paříži v průběhu odborné akce  ve dnech 29.4 – 2.5. 2017.

Hodnocení, vysvětlení a doporučení
Jedinci s non-0 krevní skupinou mají vyšší  koncentraci von Willebrandova faktoru, s nímž se pojí častější trombotické komplikace. Tito jedinci měli a mají rovněž vyšší hladiny cholesterolu s OR 1,09 (95%CI; 1,06 – 1.11) To se vztahuje dominantně na nositele A krevní skupiny.

Riziko kardiovaskulárních příhod je přibližně o 9 % vyšší, což se vztahuje i na riziko vzniku akutního infarktu myokardu.  Příslušnost ke krevní skupině by měla figurovat mezi údaji o pacientovi a stát se jednou ze  složek v komplexu údajů v kombinaci s pohlavím, s věkem, hladinou cholesterolu, výškou systolického tlaku.

Blood group may affect heart attack risk

HospiMedica International  35, 8 -9, 2017: 1,5.

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová