Rakovina

Růžový měsíc končí, ale podpora žen s rakovinou prsu pokračuje


Kategorie: Aktuality Rakovina 
01.listopad 2017

Výraznější podpora ze strany lékařů, zaměstnavatelů a politiků by pacientkám mohla usnadnit přechodové období návratu do pracovního procesu. Říjen je všeobecně znám jako měsíc poukazující na problémy žen s rakovinou prsu. Je rovněž označován jako Růžový měsíc. V rámci něj chtěla ONKO Unie, o.p.s. podpořit pacientky s rakovinou prsu uspořádáním dvou pochodů. První úspěšný Onkopochod se uskutečnil na začátku Růžového měsíce, druhý Onkopochod byl pro nepřízeň počasí přesunut a „Říjen - měsíc rakoviny prsu“ byl tak zakončen pouze symbolicky. Aktivity pacientských sdružení ale nekončí. „Přestože nám orkán Herwart znemožnil pochod bezpečně realizovat, chceme v této tradici, tedy symbolickém zahájení a uzavření měsíce rakoviny prsu, pokračovat,“ říká Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie o.p.s.

Vedle podpory pacientek je cílem Onkopochodu poukázat na přínos pohybu při léčbě. Podle nejnovějších klinických studií totiž fyzická aktivita během onkologické léčby zvyšuje její účinky. Pro pacientky je však především důležitý volný přístup k nejmodernější léčbě, na který chce ONKO Unie také upozornit. Pokud mají pacientky rychle a bez odkladu přístup k novým léčebným možnostem, zvyšují se i jejich šance na kvalitní život. Přáním všech pacientek je, aby mohly vést normální život, starat se o rodinu a své blízké a věnovat se bez obtíží všem aktivitám, které jim přinášejí radost. Mnoho žen v produktivním věku je ale také i ochotných a schopných vrátit se do zaměstnání. Mnoho pacientek vnímá návrat do práce do značné míry jako návrat k normálnímu životu.

Průzkum[1] organizace Economist Intelligence Unit (EIU), jednoho z předních vydavatelů ekonomických analýz na světě, zjistil, že mnohým pacientkám s rakovinou prsu se navzdory jejich snaze návrat do pracovního procesu nedaří. Příčinou je nejen fyzický stav pacientek, ale také další důvody, jako je třeba nedostatek podpory ze strany zaměstnavatele či kolegů. Obvykle není možné pokračovat v zaměstnání v tempu, na které byly pacientky zvyklé před onemocněním. „Avšak i práce na zkrácený úvazek je velmi významná. Přináší totiž nejen peníze, ale i možnost nesedět pouze doma, umožňuje setkávat se s dalšími lidmi a dává pocit, že je člověk stále potřebný,“ zdůrazňuje Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Důležité je rovněž i celospolečenské hledisko, tedy to, že pacientky díky zaměstnání automaticky platí sociální a zdravotní pojištění. Navíc nakupují a odvádějí tak DPH a spotřební daň. Nejsou tudíž pro systém takovou zátěží, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Studie EIU zdůrazňuje klíčové oblasti, kterým by zdravotničtí profesionálové, zaměstnavatelé a politici měli věnovat pozornost, aby se pacientkám s rakovinou prsu dostalo podpory, kterou na pracovišti potřebují:

  • Zdravotničtí odborníci by měli o otázce návratu do zaměstnání s pacientkami diskutovat jako o součásti výsledků léčby.
  • Zaměstnavatelé, jejichž činnosti a postoj k problematice jsou pro úspěšný návrat pacientek do práce klíčové, by měli již dopředu nastavit adekvátní firemní politiku a příslušný systém, který by aktivně reagoval na situaci, v níž zaměstnanec onemocní či se po dlouhodobé nepřítomnosti chce zapojit zpět do pracovního procesu.
  • Politici by měli zavést všeobecné standardy pro onkologická onemocnění v oblasti zaměstnanosti, které by zaměstnancům a zaměstnavatelům pomohly nastavit oboustranně přijatelnou, individualizovanou strategii návratu do práce.

Z hlediska zaměstnanosti je karcinom prsu zvláštním druhem rakoviny. Pacientky chtějí a často se i mohou vrátit do zaměstnání i v době léčby. Vše je samozřejmě značně individuální. K tomu, aby se mohly do zaměstnání vrátit, potřebují přístup k léčbě, která je pro ně nejlepší. Bohužel u metastatického karcinomu prsu na příchod nejmodernější léčby pacientky zatím čekají. Dle TZ

www.nejsemnaodpis.cz
www.onko-unie.cz

www.mhw.cz 

Autor: MUDr. Olga Wildová