Medicína

Komora podporuje protestní akce ambulantních lékařů


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
06.říjen 2017

Česká lékařská komora upozorňuje, že personální, ekonomická, právní a morální krize ve zdravotnictví se nadále prohlubuje. Politická reprezentace navzdory opakovaným výzvám ČLK neučinila žádné zásadní kroky, potřebné k nápravě tohoto stavu.

ČLK konstatuje, že za stávajících podmínek není schopna garantovat kvalitu ani bezpečnost lékařské péče. Personální devastace nemocnic vede nejenom ke snižování dostupnost zdravotní péče pro pacienty, ale je příčinou přesunu významného objemu zdravotní péče z nemocnic do ambulantní sféry. Podíl práce, za kterou praktičtí lékaři a ambulantní specialisté nedostávají od pojišťoven zaplaceno, paradoxně dále narůstá.

ČLK podporuje zvýšení platů lékařů a zdravotních sester pracujících v nemocnicích, ale nemůže souhlasit s tím, aby veškeré zvyšování úhrad zdravotních služeb směřovalo pouze do nemocnic. Úhradová vyhláška, jejíž návrh zcela ignoruje oprávněné požadavky ambulantních lékařů, je pro ČLK nepřijatelná. Skutečnost, že ani v čase ekonomické prosperity a růstu výběru zdravotního pojištění, není ministerstvo ochotno ocenit náročnou práci ambulantních lékařů, považuje komora za projev pohrdání a arogance. Personální devastace se přitom týká celého zdravotnictví, nikoli pouze nemocnic.

ČLK dále upozorňuje na trvalý nárůst zbytečné administrativy, která ubírá lékařům čas, který by mohli věnovat svým pacientům. Komora protestuje proti násilné a špatně připravené elektronizaci zdravotnictví (např. povinné e-recepty), která nepřináší žádný prospěch pacientům ani lékařům, které naopak zatěžuje zvyšujícími se náklady. ČLK upozorňuje na rozevírající se nůžky v dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele velkých měst na straně jedné, a občany venkova na straně druhé, přičemž tento prohlubující se problém politická
reprezentace ignoruje.

Z výše uvedených důvodů Česká lékařská komora podporuje protestní akce praktických lékařů a ambulantních specialistů.

Usnesení představenstva ČLK z 6.10.2017  TZ
http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99736

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

 

Autor: MUDr. Olga Wildová