Výživa

Kojení – významný faktor pro zdraví dětí i matek


Kategorie: Výživa Aktuality 
28.září 2017

Kojení je nejlepším startem do života dětí, ale je také jednou z ekonomicky nejúčinnějších investic v oblasti zdraví dětí a matek, jak zdůraznili odborníci na TK v září 2017 v Lékařském domě v Praze. Dodržování doporučení Světové zdravotnické organizace – kojit dítě do 6 měsíce bez jakýchkoliv přídavků a pak pokračovat až do 2 let dítěte, přijato Světovým zdravotnickým shromážděním a mnohými státy včetně ČR, by mohlo v porovnání se současným stavem kojení každoročně ve světě zachránit život asi 820 000 dětí a zabránit asi 20 000 úmrtí matek na rakovinu prsu.

Také vědci z USA a velké Británie upozorňují na závažné dopady nekojení na zdraví dětí, ale ještě závažnější dopady nekojení na zdraví žen. Podporu kojení je tedy nutné vnímat jako nutnost pro zdraví dětí, ale musí se stát také zásadní preventivní strategií pro ženy.

Analyzována byla  dětská onemocnění, jejichž výskyt prokazatelně ovlivňuje kojení: akutní lymfoblastická leukémie, akutní zánět středního ucha, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, gastrointestinální infekce, infekce dolních dýchacích cest, obezita, nekrotizující enterocolitis a syndrom náhlého úmrtí dítěte.

Proto letošní Světový týden (1. – 7. 8.) a Český týden kojení (18. – 24. 9.) vyzval k posílení důležitých strategií na podporu kojení, které už jsou k dispozici (Baby Friendly Hospital Iniciative (BFHI, vzdělávání zdravotníků i laiků, laktační poradenství, přijetí a právní ošetření Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a ochrana v době mateřství).

Podporou kojení je možno dosáhnout „Cíle udržitelného rozvoje (Suistainable Development Goals – SDGs)“, což je program rozvoje navržený WHO na roky 2015 – 2030 a přijatý na summitu WHO v rámci Agendy 2030 „Přeměna našeho světa“. Agenda a jejích 17 cílů jsou všeobecné a platí pro všechny země na všech stupních vývoje. Kojení je spojeno s lepší výživou, zdravím a vzděláním, přispívá k dosažení prosperity a udržitelnější budoucnosti lidí i planety. Rovněž nesporné jsou ekonomické přínosy kojení. Vláda ČR přijala Agendu 2030 v dubnu 2017.

Podpora kojení tedy vyžaduje především politické odhodlání, finanční investice a efektivní koordinovanou činnost na národní úrovni. Dle TZ.                                                         

Autor: MUDr. Olga Wildová