Co víme o chřipce

Nová vakcína proti chřipce


Kategorie: Očkování Terapie a prevence chřipky Aktuality 
07.září 2017

Chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění dýchacích cest, způsobené chřipkovými viry typu A a B. V nadcházející chřipkové sezóně budou mít obyvatelé České republiky vůbec poprvé možnost využít očkování čtyřvalentní vakcínou. Ta na rozdíl od třívalentní vakcíny poskytuje ochranu nejen proti dvěma A kmenům a jednomu B kmenu chřipky, ale proti dvěma kmenům chřipky typu A a dvěma kmenům chřipky typu B.

Čtyřvalentní vakcína poskytuje širší ochranu proti chřipce, protože očkovaného chrání proti čtyřem chřipkovým virům najednou. Jakkoli chřipka typu A představuje dominantní chřipkový virus, chřipka typu B reprezentuje zhruba 20 % všech cirkulujících chřipkových kmenů a v sezóně 2014/15 byla globálně zodpovědná za více než třetinu hospitalizací v důsledku onemocnění chřipkou.

„Epidemiologie chřipky se v posledním desetiletí dramaticky změnila a je velmi těžko predikovatelná. Častá je kocirkulace A a B kmenů chřipky a zároveň je komplikované předvídat míru zastoupení B kmenů v celkovém výskytu. Zatímco v sezóně 2013/14 představovaly B kmeny pouhá 2 % všech cirkulujících chřipkových kmenů, v sezóně 2012/13 reprezentovaly B kmeny takřka 60 % všech cirkulujících kmenů. Právě z důvodu omezené predikovatelnosti zastoupení B kmenů doporučila Světová zdravotnická organizace očkování čtyřvalentní vakcínou, která obsahuje oba B kmeny,“ říká MUDr. Jan Kynčl, PhD., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu

Chřipkové infekce mohou velmi rychle zhoršit zdravotní stav a způsobit závažné komplikace včetně smrti zejména u rizikové populace, tj. u seniorů starších 65 let a pacientů s chronickým onemocněním jako jsou diabetes, chronické respirační onemocnění, kardiovaskulární či renální onemocnění. V Evropě je chřipka každoročně zodpovědná za 170 000 úmrtí, 3,5 miliónů hospitalizací a 22 miliónů onemocnění. Ve vyspělých státech EU dosahuje míra proočkovanosti u seniorů 40 – 75 %.

V ČR jsou v populaci v průměru 4 miliony chronicky nemocných osob ve věku 3 - 64 let a osob starších 65 let, kteří jsou v riziku nákazy virem chřipky. Proočkováno je ale pouze 16,2 % z nich (664 tisíc osob). Pomocí populačního zdravotně ekonomického modelu lze predikovat vliv různé míry proočkovanosti rizikové populace čtyřvalentní vakcínou (QIV) na výskyt chřipky a událostí (návštěva lékaře, hospitalizace, úmrtí), ke kterým v důsledku chřipky dochází v rámci chřipkové sezóny.

„Srovnáme-li výskyt chřipky ve zcela neočkované rizikové populaci se situací, kdy by míra proočkovanosti této populace čtyřvalentní chřipkovou vakcínou stoupla na 75 % dle doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC z roku 2009), zabránilo by se 68,2 tisícům návštěv odborníků, 4,9, tisícům hospitalizacím a 2,4 tisícům úmrtí,“ říká farmaoekonom MUDr. Tomáš Doležal Ph.D. Zabráněním těchto událostí by došlo k celkové úspoře ve výši 103,4 milionů Kč ročně.

Z aktuálního reprezentativního výzkumu agentury STEM/MARK, provedeného na reprezentativním vzorku 1 000 obyvatel vyplynulo, že dvě třetiny obyvatel ČR (67 %) hodnotí riziko globálních pandemií a epidemií včetně epidemie chřipky jako rostoucí. Každý druhý dospělý pak považuje rizika, spojená s chřipkou, žloutenkou typu A a tuberkulózou, za vzrůstající. Více než třetina dospělých se chce letos nechat očkovat (36 %), nejvíce proti klíšťové encefalitidě (24 %) a chřipce (23 %)

Z  výzkumu dále vyplynulo, že existuje jasná korelace mezi lidmi, kteří hodnotí riziko epidemií jako vzrůstající a mezi těmi, kteří se letos chtějí očkovat. Proti chřipce se tak letos plánuje očkovat 86 % z těch, kteří považují riziko epidemií a pandemií za rostoucí, zatímco z těch, kteří ho nevnímají jako rostoucí, plánuje očkování proti chřipce jen 63 %.

Češi rozhodně nepatří mezi očkovací premianty a míra proočkovanost je u nás setrvale velmi nízká. Rostoucí míra strachu z epidemií, jakkoli podmíněná zejména médii, může tak mít ve svém důsledku pozitivní efekt v tom, že se míra proočkovanosti zvýší. Češi jsou si zároveň dobře vědomi zdravotních rizik, které onemocnění chřipkou přináší. Více než polovina z dotazovaných (61 %) označila zdravotní komplikace nebo úmrtí jako největší rizika chřipky. Tisková konference na toto téma se uskutečnila 6. 9. 1017 v Praze. Reference u autorů. Dle TZ

www.szu.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová