Medicína

Jak si vybrat správnou pečovatelskou službu?


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
05.září 2017

Pečovatelská služba znamená pro desetitisíce českých seniorů a osob se zdravotním postižením možnost, jak co nejdéle zůstat v domácím prostředí, ale zároveň získat potřebnou péči. Výběr ideální pečovatelské služby však není snadný. Pečovatelskou službu využívají dle statistik desetitisíce osob ročně. Podle informací Českého statistického úřadu činil počet uživatelů pečovatelské služby v roce 2015 přes 111 tisíc. Odborníci přitom vzhledem ke stárnutí populace očekávají postupný nárůst klientů a zvýšený zájem o tento druh služby. Ten poroste navzdory tomu, že se jedná o službu placenou. Právě návštěvy pečovatele jsou totiž pro mnoho lidí jedinou možností, jak zůstat i přes nepříznivý zdravotní stav ve vlastní domácnosti.

Informace o pečovatelských službách v okolí lze nejlépe získat na městském či obecním úřadě, zkusit můžete i místní Charitu. Pro uživatele internetu je poté nejsnazší vyhledat si pečovatelskou službu podle regionu v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který je dostupný na adrese http://iregistr.mpsv.cz/. Jakmile zjistíte, jaké poskytovatele máte k dispozici, měli byste věnovat dostatek času dohledání informací o jejich nabídce služeb a ceníku. Důležité jsou i reference, a to především přímé od uživatelů dané služby.

U pečovatelské služby lze sjednat celou řadu úkonů. Mezi ty základní patří například pomoc s přípravou či podáváním jídla nebo jeho zajištění, pomoc s osobní hygienou či pomoc při zajištění chodu domácnosti. Poskytovatelé pečovatelské služby obvykle nabízejí i fakultativní služby, například dopravu k lékaři, žehlení a praní prádla či úpravu vlasů a nehtů. Ceny základních pečovatelských služeb se pohybují kolem 100 Kč za hodinu. Fakultativní služby pak mohou být účtovány i jinak než hodinově. Vždy je proto potřeba důkladně si prostudovat ceník služeb.

Poskytování služeb je smluvně zaštítěno Smlouvou o poskytování pečovatelské služby. Je nutné, aby klient ve smlouvě co nejpřesněji popsal, jaké služby si od pečovatelské organizace žádá. Smlouvu je tudíž vždy třeba opravdu pozorně a beze spěchu pročíst a podepsat ji jen tehdy, pokud se vším, co je v ní uvedeno, obě strany souhlasí. Pokud si klient ohledně čehokoliv není jistý, je lépe obrátit se na pomoc odborníka.

S placením za pečovatelskou službu může pomoci příspěvek na péči. Na něj má nárok ten, kdo se při zvládání každodenních úkonů neobejde bez pomoci druhých, ať už vlastní rodiny, nebo profesionálních pečovatelů. Jeho výše je stanovena dle stupně závislosti v rozmezí asi 800 až 12 000 Kč. Při stanovení stupně závislosti se pak posuzuje, jak žadatel o příspěvek zvládá deset „disciplín“: mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péči o zdraví, osobní aktivity a péči o domácnost.

Žádat o příspěvek lze na úřadech práce. V rámci řízení posoudí úředníci situaci klienta přímo v jeho bytě, aby se mohla stanovit výše příspěvku. Peníze pak v rozhodnuté výši vyplácí úřad práce každý měsíc, za nějž příspěvek náleží, tedy za každý měsíc, kdy se o klienta někdo stará. Úřad práce má ale zároveň právo vyžádat si doklady o tom, za co se příspěvek utratil. V případě využití pečovatelské služby, je nutno pečlivě uschovat všechny stvrzenky a faktury, které organizace za své služby vystaví.

Dle TZ Společnosti SENIOR SAFE, která je projektem na podporu lidí nad 50 let. Účelem společnosti je zajistit podporu lidem nad 50 let, aby mohli v České republice lépe a pohodlně žít. Hlavní službou tohoto projektu je členská telefonní linka, jejímž prostřednictvím si člověk může zajistit téměř jakoukoliv službu a zjistit informace prakticky o všem z pohodlí domova. Tato služba je dostupná pro všechny členy projektu SENIOR SAFE. Má 6 základních odvětví: Zprostředkování kvalitních služeb, firem a řemeslníků, právní služby zajišťující například sepsání závěti, vyřízení dědictví, právní zastoupení a podobně, finanční služby- možnosti snížení poplatků a výdajů, úspory v domácnosti: nezávislé srovnání dodavatelů elektřiny, plynu, internetu, mobilních tarifů a podobně, poradenství v oblasti nemovitostí, zprostředkování prodeje či koupě domu nebo bytu, informace z jízdních řádů, otevírací doby, informace o kulturních akcích.

 

www.seniorsafe.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová