Medicína

Studie českého odborníka v prestižním zahraničním časopisu


Kategorie: Aktuality 
04.září 2017

Polycystická choroba ledvin je nejčastější geneticky podmíněné onemocnění. Na 600 porodů připadá jedno narozené postižené dítě a rodič s onemocněním má 50% pravděpodobnost, že onemocnění zdědí i jeho potomek. S přelomovým zjištěním v léčbě této poruchy přišel mezinárodní tým pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., MBA, FERA, FASN, přednosty Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Studie zjistila, že lék, jenž se doposud užíval k léčbě některých zhoubných nádorů, působí léčivě i na polycystickou chorobu ledvin. Výsledky výzkumu zaujaly odbornou veřejnost natolik, že o nich informoval i prestižní nefrologický časopis JASN (Journal of the American Society of Nephrology).

Polycystická choroba ledvin je porucha vývoje ledvinových kanálků, v důsledku které se v ledvinách tvoří cysty. Ty způsobují zvětšování ledvin, jež postupně ztrácejí svou funkci a selhávají. U pacientů ve věku nad 50 let je obvykle nutné nemoc léčit umělou ledvinou. Pacienti s tímto onemocněním tvoří v Evropě (včetně ČR) zhruba 8-10 % dialyzovaných pacientů. Více než deset let se vědci pokoušejí nalézt lék na polycystickou chorobu ledvin. Lék, jehož účinky studie potvrdila, může znamenat pro léčbu onemocnění výrazný posun.

Studie profesora Vladimíra Tesaře prokázala, že lék, jenž byl doposud využíván k léčbě některých zhoubných nádorů, dokáže zpomalit růst cyst a progresi onemocnění. Dosud bylo možné ovlivňovat pouze projevy choroby, jako je vysoký tlak nebo infekce. V současné době se testuje více léků, které by měly ovlivnit růst cyst a zhoršování funkce ledvin. Profesor Tesař je přesvědčen, že léků se stále lepším efektem na růst cyst a lepší tolerancí umožňující dlouhodobé užívání bude přibývat. Zásadní pokrok lze ale očekávat spíše v horizontu 5-10 let..

Výsledky studie zveřejnil měsíčník Journal of the American Society of Nephrology. Jedná se o časopis s nejvyšším impakt faktorem (počet citací průměrné publikace v daném časopisu) v oboru nefrologie. Z pohledu našeho oboru je první autorství publikace v tomto časopise velkým úspěchem. Dle TZ.

www.vfn.cz

www.amic.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová