Úrazy dětí

Děti si nejčastěji ublíží v létě


Kategorie: Aktuality Úrazy dětí 
15.srpen 2017

Více než 210 tisíc dětských klientů VZP končí ročně v péči lékařů kvůli různým zraněním. Náklady na jejich léčbu přesáhly v loňském roce 557 milionů korun, což je oproti roku 2015 téměř 8% nárůst. Nejčastěji si děti a dospívající lidé ublíží v letních měsících – souvisí to s tím, že mají více volného času, častěji než jindy se pohybují v přírodě a jsou méně pod dozorem dospělých. VZP se snaží s dětskými úrazy bojovat za pomoci projektu VZPoura úrazům, kdy její hendikepovaní zaměstnanci besedují se školáky a varují je před rizikovým chováním. Tento projekt pokračuje i o prázdninách.

Většina dětských úrazů naštěstí není natolik závažná, aby si vyžádala hospitalizaci. Přesto ale ročně končí s poraněním na nemocničním lůžku kolem 15 tisíc dětí. Nejvíce takových případů lékaři vykazují v době od června do srpna.

Projekt VZPoura úrazům má za cíl varovat děti hlavně před těmi situacemi, při nichž by si mohly způsobit zdravotní újmu s následky na celý život. O nebezpečích s nimi do škol, ale třeba i na letní tábory jezdí besedovat ambasadoři projektu. To jsou pracovníci VZP, kteří sami při úrazu utrpěli zranění, které jim způsobilo celoživotní hendikep. Ve školním roce 2017/2018 vstoupí  VZPoura úrazům do již třetího roku existence. Za dobu trvání zvládli ambasadoři již 480 besed s více než 35 tisíci dětí. Letos o prázdninách už navštívili 12 z 16 plánovaných letních táborů. 

Na nezájem škol o besedy si projekt rozhodně nemůže stěžovat. Ostatně rezervační systém, který je nyní otevřen až do prosince, se velmi rychle plní. Kvalitu a přínos projektu potvrzuje i to, že letos v květnu byl vyznamenán zvláštní cenou poroty v soutěži personálních projektů HREA EXCELLENCE AWARD 2016. Porota ocenila zejména přínos v oblasti sociální odpovědnosti i faktické výstupy týkající se prevence a předcházení úrazům u dětí a mládeže.   

TOP 5 nejnákladnějších dětských úrazů

Toxické účinky žíravých látek . chlapec 2 roky - 2 791 240 Kč

Zlomenina bérce včetně kotníku-   dívka 13 let    -   128 839 Kč

Popálení více částí těla    - chlapec 12 let  -   1 303 411 Kč

Poranění nitrobřišních orgánů   - chlapec 18 let  - 1 251 765 Kč

Nitrolební poranění -  chlapec 10 let -   1 008 085 Kč

 

TZ: Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 

 

www.vzp.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová