Medicína

Škodí modré světlo zdraví?


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
07.srpen 2017

Pokud nahlédneme večer do kterékoli nebo alespoň do většiny domácností, uvidíme, že na všechny její obyvatele září modravé světlo – z televizní obrazovky, z tabletů, z LED zářivek, z pouličního osvětlení s jasným světlem kratších vlnových délek...

Výzkum vlivu světla týmem z Harvardské univerzity na spánek a na poruchy cirkadiánní rytmicity svědčí o nepříznivém vlivu přemíry nevhodného umělého světla na řadu momentů v lidském zdraví a celkovou kondici. Tmavé prostředí v noci versus vliv modrého světla vedou k poruchám spánku, ke zvyšování tělesné hmotnosti, ke vzniku deprese, k riziku rakoviny a srdečních chorob.

NASA dokonce přikročila v mezinárodních vesmírných stanicích na tlumení světel a k přechodu na světlo delší vlnové délky, což méně ovlivňuje lidskou fyziologii a nepodporuje vznik chronických chorob. Řadí modravé LED světlo do kategorie environmentálních polutantů (látek, škodících lidskému organismu).

Světlo je nejvýznamnějším synchronizátorem lidských cirkadiánních rytmů a vnitřních hodin fyziologických procesů a jejich koordinace. V sítnici jsou specifické buňky, reagující na krátkovlnné světlo modrého nebe; inhibují tvorbu melatoninu, stimulují tvorbu kortizolu a grelinu, navozují probouzení a pocit hladu. Při jejich nečinnosti  během tmy se nastartuje tzv. noční fyziologie: stoupá hladina melatoninu, klesá tělesná teplota, zvyšuje se ospalost a mizí pocit hladu; toto období má nejen relaxační, ale restorativní/ rekondiční ráz. Současné světelné prostředí je deprivace tmy.

Studie ve spánkových laboratořích ukazují, že pokud čteme z e-knihy, z tabletu v noční době, klesají hladiny melatoninu po 5 dnech o 55 %. Fáze usínání se prodlužuje, zkracuje se doba REM spánku a přetrvává malátnost přinejmenším v průběhu dopoledne dalšího dne.

Kontrolní skupinu v této studii tvořil soubor čtenářů, kteří četli běžné tištěné knihy večer při běžném osvětlení.

Studie souboru teenagerů svědčí navíc o jejich zvýšené citlivosti na nevhodné noční osvětlení. Jedna hodina před zářící obrazovkou např.  smartfonu v noci snížila koncentraci melatoninu o 23 %; dvě hodiny ji snížily o 38 %. Snižuje se tělesná hmotnost, podněcují se metabolické poruchy. Lidé exponovaní světlu i v noci jsou hladovější, tvoří méně inzulínu, inklinují k obezitě a k onemocnění cukrovkou. Změny a korelace prokazuje i výzkum satelitních obrazů země v noci v přesvětlených a ve tmavých oblastech kontinentů.

Experimenty univerzity ve státě Ohio svědčí o změnách v mozku u zvířat při osvícení nočním dětským osvětlením, umístěným tři stopy od jejich očí po dobu osmi týdnů. Zvyšují se prozánětlivé tendence, snižují se hormony, triggerující růst nových neuronů a interneuronálních sítí. Pokusná zvířata projevovala i depresivní ladění, měla problémy s pamětí. Podobné změny se prokazují u lidí, zaměstnaných v urgentních službách, při práci na trvale osvětlených ropných plošinách. Nejedná se pouze o poruchu spánku, ale o disrupci celkové cirkadiánní rytmicity; projevuje se zhoršením myšlení i nálady.

Kolující melatonin má zřejmě i antitumorózní účinky. U žen pracujících v nočních směnách je o 50 – 70 % vyšší pravděpodobnost vzniku karcinomu prsu.

Nedávné studie u 75 000 zdravotních sester, uveřejněné v American Journal of Preventive Medicine svědčí o časnějších úmrtích až v 11 %, pokud ženy pracují v nočních směnách po dobu delší než pět let. V některých evropských zemích je noční směnnost žen zařazena do kategorie rizika s úměrným příplatkem.

Výzkumy svědčí o fenoménu, že jasnější světlo během dne omezuje senzitivitu vůči osvětlení v noční době a omezuje tím i jeho noční negativní působení. Kromě 7 – 8hodinového spánku v noci ve tmě je vhodné preventivně ztlumit intenzitu osvětlení již večer na tři večerní hodiny.

Obecně doporučované zásady pro pracovníky / pracovnice ve zdravotnických provozech i pro všechny:

- tlumená světla v ložnici, v koupelně ….

- oční masky na spaní v nepříznivém světelném prostředí – vzbudíte se osvěženi a budete žít déle...

- respektovat a zachovávat své vnitřní hodiny :

- během dne jasné světlo; procházka ráno; v práci stůl blízko okna; osvětlení 1 000 luxů v úrovni očí ve směru k desce stolu; nejvíce jasného světla je třeba dopoledne – dokonce napomáhá udržení štíhlosti;

 - snižujte pracovní výkonnost i fyzický nárok synchronně se stmíváním; užijte oranžové zbarvení obrazovek o delší vlnové délce světla;

 - o víkendu si užijte camping – nejméně 48 hodin v lese, tj. v prostředí, kde v noci nesvítí žádné umělé světlo a v průběhu dne je až 13x více jasného světla; usínejte o 1,4 hodiny dříve tak, jak se přirozeně zvyšuje váš melatonin; do pondělí se tento režim projeví příznivě na vaší kondici.

 

MARSHALL, Lisa: Is blue light bad for your health ? www.medscape.com/viewarticle/882476 

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová