Pohlavní choroby

Budoucnost léčby HIV pozitivních


Kategorie: Aktuality AIDS 
09.červen 2017

Díky moderním terapeutickým postupům dosáhla léčba HIV v posledních letech značného pokroku. Dokonce pacient s pozitivní odezvou na léčbu má šanci na dožití očekávaného věku běžné populace. Počet pacientů celosvětově je však alarmující a neustále roste. Proto je další vývoj v léčbě HIV pro farmaceutický průmysl velkou výzvou. V loňském roce bylo v klinickém testování evidováno
12 nových přípravků a jejich kombinací. Trendem ve vývoji je snižování dávek, vývoj vakcín, pediatrická léčba a alternativní léčba k antiretrovirotikům. V České republice bylo od objevení nemoci registrováno bezmála tři tisíce HIV pozitivních. Jejich léčba je koncentrována do osmi specializovaných center. Péči o dvě třetiny těchto pacientů provádí pražské AIDS centrum Na Bulovce.

Celosvětové číslo žijících osob nakažených virem HIV se rychle blíží k 40 milionům, téměř dva miliony z toho jsou děti do 15 let. Každý den je odhaleno zhruba 5 700 nových případů. I přesto, že se téměř sedm z deseti nových případů rekrutuje ze Subsaharské Afriky, počet nakažených zde zvolna klesá. Na opačné straně však stojí rapidní nárůst HIV pozitivních případů ve východní Evropě, především pak v Rusku, kde žije podle odhadů až 1,4 milionů nakažených a dalších zhruba sto tisíc jich každoročně přibývá. Odborníci hovoří o největší novodobé epidemii v Evropě. Tento trend potvrzuje i šéf AIDS centra Na Bulovce Doc. MUDr. Ladislav Machala: „Cizinci tvoří v současné době více než čtvrtinu všech evidovaných pacientů v ČR. V posledních letech lze v této skupině sledovat nárůst nových pacientů především ze zemí Východní Evropy. Někteří z nich přitom nemají žádné anebo jen limitované zdravotní pojištění, což při vysoce nákladné léčbě představuje pro český zdravotní systém zátěž.“

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace je v současnosti primární volbou pro léčbu HIV pozitivních pacientů antiretrovirová terapie, a to i v případě nových pacientů v rané fázi onemocnění. V České republice je k dispozici 24 přípravků a jejich kombinací, které dokáží pokrýt potřeby většiny pacientů. V posledních letech však stoupá počet pacientů s rezistencí na antiretrovirovou léčbu. Příčinou rezistence může být již infekce rezistentním kmenem viru, častěji však dochází k získané rezistenci, která vzniká nedodržením stanoveného schématu terapie a následnou mutací viru. Důslednost a užívání předepsaných léků ve stejný čas je přitom pro úspěšnou léčbu klíčové. I když jsou k dispozici moderní a účinné léky, nelze pomoci, pokud pacient sám nechce a nespolupracuje.

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu upozorňuje, že počet pacientů celosvětově roste. Budoucnost léčby HIV jednoznačně směřuje ke snížení zátěže léčby na organismus pacienta, tedy ke snížení dávek stávajících léků, k novým kombinacím antiretrovirotik, k vývoji jejich alternativ a celkovému omezení vedlejších účinků léčby. Pozitivním a slibným trendem je vývoj injekční léčby s dlouhotrvajícím účinkem. Při ní by se lék podával ambulantně v odstupech 6 až 8 týdnů. Důležitou oblastí pro farmaceutický průmysl je i vývoj vakcín a pediatrické léčby HIV.V loňském roce bylo v klinickém testování celosvětově 13 nových substancí na HIV a jejich kombinací (7 ve fázi III, 4 ve fázi II a 2 ve fázi I) a devatenáct klinických testování probíhá ve světě také v rámci pediatrické léčby HIV. Ve stadiu vývoje je více než 40 nových látek.

Dostupnost léčby HIV v České republice je podle Dvořáčka velmi dobrá. Škoda, že stejná situace nepanuje ve všech terapeutických oblastech. V některých čeká na vstup do systému řada inovativních léků, jindy je nejmodernější léčba poskytována jen malé části z pacientů, kteří by z ní mohli mít prospěch. Jmenovat lze špatný přístup k biologickým lékům proti autoimunitním chorobám, nedostupnost nových léků v oblasti onkologie či léků proti některým vzácným chorobám.

V České republice bylo od počátku sledování v roce 1985 do 31. 5. 2017 evidováno 2 974 případů, asi 86 % z nich tvoří muži. Počet nově nakažených rok od roku stoupá, nejvyšší počet HIV pozitivních přitom žije v Praze, v přepočtu na počet obyvatel zhruba čtyřnásobek celorepublikového počtu. Přenos sexuální cestou je dlouhodobě hlavní příčinou infekce. Data potvrzují, že nejrizikovější skupinou, ze které se rekrutuje největší počet nově nakažených, jsou muži mající sex s muži. „Tím, že se tito lidé koncentrují v hlavním městě, stejně jako většina rezidentů, je zde logicky i nejvyšší zastoupení nakažených HIV,“ říká RNDr. Marek Malý, CSc. ze Státního zdravotního ústavu. K heterosexuálnímu přenosu dochází ve zhruba pětině případů, další příčiny nákazy jako injekční užívání drog nebo přenos z matky na dítě jsou menšinové a každoročně mají na svědomí jednotky nových případů. Onemocnění AIDS bylo celkově diagnostikováno u 552 HIV pozitivních. V loňském roce zemřelo ve stádiu AIDS 16 osob, celkově od roku 1985 už 265 lidí.

Léčba HIV a AIDS pacientů je v České republice soustředěna do osmi specializovaných center v Praze (NNB a ÚVN), Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Pouze tato vybraná centra mají pravomoc předepsat léčbu pro HIV pozitivní pacienty. Výhodou centrové péče je soustředění léčby pacientů se závažným onemocněním do rukou odborníků. Pacienti zde získávají kvalitní specializovanou péči a přístup k mnohdy nákladným lékům. Jednotný protokol a pravidla sledování pacienta v rámci centrové péče umožňují lékařům získávat cenná data a zkušenosti. Důležitá je i kontrola nad ekonomickou efektivitou léčby ve specializovaných centrech. Léčba diagnózy HIV totiž patří k těm nejnákladnějším. Náklady na ambulantní léčbu odpovědného pacienta řádově vychází na 300 až 350 tisíc korun ročně.

Nejstarším a také největším v republice je AIDS centrum v Nemocnici Na Bulovce, pod vedením Doc. MUDr. Ladislava Machaly. V evidenci centra Na Bulovce je bezmála 2 tisíce pacientů, což představuje dvě třetiny všech HIV a AIDS pacientů v České republice. Do Nemocnice Na Bulovce se také koncentruje většina chirurgických zákroků a porodů HIV pozitivních pacientů. „Aktuálně jsme ve fázi již schváleného projektu pro přestavbu části infekčního oddělení, pod které patří i AIDS centrum. Těšíme se na nové moderní prostory, které zvýší kapacitu ambulantní části a nabídnou vyšší komfort a pohodlí pacientům i personálu,“ uzavírá docent Machala.

Dle TZ

www.nativepr.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová