Abstinence

Světový den bez tabáku 31. 5. 2017


Kategorie: Aktuality Abstinence Kouření 
31.květen 2017

Po mnohaletém projednávání vstoupí ve středu 31. 5. 2017 v platnost konečně zákon o veřejných prostorách bez kouře. Kouzlem nechtěného je tento den od roku 1988 Světovým dnem bez tabáku, který vyhlašuje již od roku 1988 WHO – Světová zdravotnická organizace. Letošním podtitulem je heslo: Tabák brání rozvoji.

 

Vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. považuje termín zákona „protikuřácký“ za mylný. „Jmenuje se Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (č. 65/2017 Sb.). Na jeho třiceti stranách se kouření věnuje sotva 10 procent, je to však důležitý krok ke kontrole tabáku na úrovni civilizovaných zemí. Tam, kde platí, jej podporuje naprostá většina populace, a to včetně kuřáků.“

Důvod, proč jeho schválení tak dlouho trvalo, je podle prof. Králíkové zřejmý: „Klesne totiž o několik procent prodej cigaret – někteří kuřáci kouřit přestanou, ostatní kouření omezí a začne kouřit i méně mladých (podle průzkumu Fakulty sociálních věd FF UK by 20 % kuřáků nikdy nezačalo, kdyby se v restauracích tenkrát nekouřilo). Kromě výrobců cigaret ale všichni ostatní vydělají. Jak pohostinský průmysl (76 % české dospělé populace nekouří a nechodili do některých restaurací právě kvůli kouři), tak zdravotní pojišťovny, o samotných kuřácích nemluvě.“ www.tabakapravo.cz)

První Centrum pro závislé na tabáku bylo založeno při III. interní klinice 1. LF UK a VFN a od začátku roku 2005 je po plnou pracovní dobu vyhrazeno kuřákům. Prošlo jich tudy více než 6000. Spolu se Společností pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) pomohli lékaři a sestry centra k založení více než 40 podobných pracovišť po celé ČR, kde zatím léčí kuřáky ve vymezeném čase. Ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou asociací sester a Českou lékárnickou komorou vyškolí zaměstnanci centra v léčbě závislosti na tabáku každý rok stovky lékařů, sester i lékárníků a také slouží průběžně jako konzultační a školící pracoviště všech zdravotnických profesí.

„Přestat kouřit není jednoduché – bez pomoci se to povede jen asi pěti kuřákům ze sta, intenzivní léčba má ale až pětinásobnou úspěšnost. Pomoc mohou kuřáci hledat ve více než 40 centrech pro závislé na tabáku, ve zhruba 150 poradenských centrech v lékárnách či u svých lékařů, případně zavolat Národní linku pro odvykání kouření 800 350 000. Všechny kontakty jsou na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz.“

Podle 10. verze Mezinárodní klasifikace nemocí WHO existuje několik diagnóz týkajících se užívání tabáku. Jednou z nich je např. F17.2 (poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku, syndrom závislosti) nebo Z58.7 (expozice pasivnímu kouření).

Odborníci zdůrazňují, že účinná léčba existuje a měla by být nabízena a dostupná všem pacientům podobně jako je to samozřejmé i v případě jiných nemocí. Léčba zahrnuje krátkou intervenci v běžné klinické praxi a intenzivní léčbu, tedy intervenci spolu s farmakoterapií.

Sestry i lékařky, které v Centru pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN odnaučují lidi kouřit, mají praxi na světových pracovištích. http://www.york.ac.uk/healthsciences/research/public-health/projects/tb-tobacco/). Česká republika je díky Centru zapojena také do mezinárodní sítě nekuřáckých nemocnic – Health Promoting Hospitals http://www.ensh.org/, v češtině http://www.slzt.cz/nekuracke-nemocnice.

 http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/en/

https://link.springer.com/article/10.1007/s12160-016-9869-6?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue

 

Dle TZ

www.lf1.cuni.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová