Novinky ze zdravotnictví

Udržíme dobře fungující zdravotnictví i v příštích letech?


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
25.květen 2017

Dne 25. května 2017dohodovací řízení k cenám za zdravotnické služby v roce 2018 skončilo podle očekávání nedohodou. Důvodem jsou mimo jiné i politické přísliby o navyšování platů lékařů, které vyčerpají finanční prostředky potřebné na běžnou valorizaci cen a zvyšování nákladů na zdravotní péči. To je způsobeno nejen stárnutím populace, ale i proplácením moderních, leč velmi nakládaných léčebných prostředků ve stále větší míře. Najít shodu mezi poskytovateli zdravotní péče, kteří oprávněně usilují o co nejmodernější léčbu, a zdravotními pojišťovnami, které mají omezené finanční prostředky, o jejichž alokaci navíc ani přímo nerozhodují, bylo spíše nereálné. Svaz zdravotních pojišťoven České republiky varuje, že pokud náklady na zdravotní péči porostou podle očekávání, nebude stávající forma financování zdravotnictví dlouhodobě udržitelná a najít jakoukoliv dohodu bude stále těžší.

 

I když současný ekonomický růst umožnil navýšit příjmy českého zdravotnictví, nastřádané finance nestačí. Podle dosavadního vývoje jednání a odhadů v roce 2018 hrozí, že náklady mohou až o tři miliardy převýšit disponibilní příjmy zdravotních pojišťoven. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Ladislava Friedricha je jednou z příčin blížícího se deficitu i vlastní tvorba cen prostřednictvím úhradové vyhlášky. „Stanovování výše úhrad za zdravotní péči pouze rozhodnutím ministerstva zdravotnictví formou úhradové vyhlášky není nejšťastnější. Především proto, že síť poskytovatelů zdravotnických služeb je velice různorodá a zdravotnické služby jsou tak variabilní, že poskytovanou péči nelze ohodnocovat plošně,“ vysvětluje Friedrich.

Vládou každoročně sestavovaná úhradová vyhláška některé nemocnice zvýhodňuje a jiné naopak finančně diskriminuje, protože cenová hladina se přizpůsobuje těm nejnákladnějším z nich. V současnosti se sice zdravotní pojišťovny mohou pokoušet v dohodovacím řízení dosáhnout cenové spravedlnosti, kvůli cenovým regulacím úhradové vyhlášky však dělají sisyfovskou práci. Pro své klienty pak prakticky nemohou nakupovat zdravotní péči výhodněji.

Stejně jako na volném trhu bez regulací cen vzkvétá ekonomika, i českému zdravotnictví by prospívala cenová konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče. Konkurence na „zdravotnickém trhu“ by samovolně regulovala výši cen, aniž by bylo zapotřebí cenových limitů stanovených úhradovou vyhláškou. Ty naopak náklady zvyšují a rozdíly v úhradách přitom zůstávají,“ říká Mgr. Martin Balada, výkonný ředitel SZP ČR. Větší konkurence mezi zdravotnickými zařízeními i zdravotními pojišťovnami by navíc vedla ke stále se zvyšující úrovni zdravotní péče a služeb, díky čemuž by si Češi mohli vybírat i z  větší nabídky.

Kromě úhradové vyhlášky mají na zvyšující se náklady ve zdravotnictví vliv zejména nové metody léčby. Moderní léčivé přípravky dávají naději na uzdravení z nemocí, které byly ještě před pár lety nevyléčitelné, jejich cena je ale mnohdy závratná. Zdravotní pojišťovny tak vynaloží na centrové léky každým rokem stále více miliard. „Každý pojištěnec má ze zákona nárok na stejný rozsah kvalitní bezplatné péče. Určíme-li rozsah této péče do detailu, budeme moci efektivněji rozdělit příjmy do systému zdravotnictví. Díky tomu bychom byli schopni uhradit nákladnější léky pro více pacientů,“ objasňuje situaci MUDr. Pavel Frňka, předseda zdravotní sekce SZP ČR.

Aby nedošlo v blízké době k vyčerpání finančních prostředků a vzrostla efektivita systému, je podle Ing. Friedricha nutné vybudovat tyto funkční pilíře:

  1. zvýšení dostupnosti kvalitní bezplatné péče pro každého pacienta, díky jasné definici standardu a stanovení pravidel pro ceny za nadstandardní služby
  2. zavedení dvousložkového zdravotního pojištění s přímou vazbou na zdravotní pojišťovny a jejich hospodaření
  3. motivace pacientů a jejich lékařů k efektivní spolupráci při realizaci programů komplexní péče o chronická onemocnění
  4. stanovení férových cen prostřednictvím cenové konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče

Dle TZ

www.szpcr.cz

www.bisonrose.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová