Medicína

Nové vedení v ČAFF


Kategorie: Aktuality 
19.květen 2017

Dle TZ z května 2017 – Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) sdružující výrobce léčiv, působících na území České republiky si zvolila nového předsedu představenstva. Tím je PharmDr. Michal Krejsta, MBA. Jeho prioritami v čele asociace je úspěšné spuštění Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, jejímž cílem je ochrana pacientů v ČR před padělanými léky a také aktivní role asociace v implementaci novelizovaného zákona o léčivech a kultivaci oborového prostředí.

Michal Krejsta je generálním ředitelem  firmy OMEGA Pharma – Perrigo pro Českou a Slovenskou republiku. Na vedoucích funkcích ve farmaceutickém průmyslu působí více než 16 let, dříve také jako generální ředitel firmy Pfizer. Působil také na straně farmaceutických distributorů ve společnostech Phoenix a ViaPharma a jako tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL. Michal Krejsta vystudoval farmaceutickou fakultu v Brně, doktorát z farmacie získal z technologie lékových forem a MBA Senior Executive ze strategického managementu.

Krejsta nastupuje na pozici předsedy představenstva po generálním řediteli firmy Glenmark Jiřím Havránkovi. Ve své nové pozici bude úzce spolupracovat s výkonným ředitelem ČAFFu Martinem Mátlem.

www.fleishman.com

Autor: MUDr. Olga Wildová