Knižní recenze a anotace

Richard Béliveau, Ph.D., Denis Gingras, Ph.D.: Jak předcházet rakovině a snižovat její riziko


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
19.květen 2017

Vyšehrad, 2016, vydání první, str. 279

Z francouzského originálu přeložila Gabriela Kliková, předmluvu napsal prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Rakovina je dnes ve většině západních společností hlavní příčinou smrti. Dokonce se odhaduje, že v nejbližší budoucnosti postihne až 50 % obyvatel. Podle autorů předkládané publikace může k její prevenci i k naději, jak tuto chorobu přežít přispět především náš životní styl.

Onemocnění bývá tvrdým úderem do života, který změní zcela podstatu bytí. V nové neočekávané situaci se nemocní cítí bezbranní a bezmocní. Autoři však upozorňují, že tento pocit je zcela neopodstatněný, neboť četné studie jasně prokázaly, že existuje přímá vazba mezi četnými rizikovými faktory v našem životě a hlavně – že většině úmrtí na tuto zákeřnou chorobu by se dalo předejít jednoduchou změnou životního stylu. Žel tato forma prevence se stále zanedbává, protože naše současná společnost oceňuje především rychlé výsledky a nevěnuje se dlouhodobým preventivním opatřením.

Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol věnovaným jednotlivým faktorům, které mohou výskyt rakoviny významně ovlivnit. A protože je v životním zájmu každého jedince, aby se vyhýbal rizikovým situacím a rizikovým faktorům, nabízí se právě tato publikace, která má dosti argumentů i motivace především k zamyšlení nad sebou samým. Zároveň přináší doporučení těm, kteří onemocněli, chtějí však i nadále vzít osud do vlastních rukou. Díky výzkumům a výjimečné práci velkých zdravotnických organizací, jako jsou Světový fond pro výzkum rakoviny a Americká onkologická společnost, je zřejmé, že s rakovinou lze bojovat. Dodržováním deseti zásadních doporučení snížit pravděpodobnost, že se tato choroba rozvine a doporučení pro lidi, kteří rakovinu překonali - návod, jak snížit riziko recidivy.

Publikace je poučná i zábavná, se stovkami barevných ilustrací a grafů. Bohatý seznam odborné literatury ilustruje vědecký přístup obou autorů – Richarda Béliveaua, předního badatele v oblasti rakoviny z Katedry Quebecké univerzity v Montrealu a Denise Gingrase, fyziologa z laboratoře molekulární medicíny Nemocnice Sainte-Justine v Montrealu.

Podle profesora Žaloudíka, předního onkologa a  ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně jde o knihu, která určitě utkví v paměti. „Měla by být využita  rovněž tak, aby utkvěla v myslích ještě zdravých lidí už od mládí, nikoliv ve stáří či nemoci. Bylo by přínosné, kdyby se stala školní učebnicí, neboť nabízí přímo učebnicové návody, jak zdravě a déle žít, užít si, přežít a dožít se…“

Autor: MUDr. Olga Wildová