Medicína

XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti v Brně


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
11.květen 2017

Kongresu, který se konal od 7. do 10. května 2017 v Areálu Veletrhy Brno a.s., se účastnilo téměř 3 500 lékařů a zástupců ostatních zdravotnických profesí z České republiky i  zahraničí. Za čtyři dny na něm zaznělo více než 640 přednášek z nejrůznějších oblastí kardiologie.

Program této mimořádné medicínské události zdůraznila přítomnost evropských i amerických odborníků a setkání se tak stalo dialogem evropské a světové kardiologie. „Česká kardiologie patří mezi nejlepší na světě, neztrácí se mezi ostatními, naopak je nositelkou inovativních postupů a léčebných přístupů. Do Brna se sjely kapacity nejen z oblasti kardiologie, ale i neurologie, specialisté na zobrazovací techniky a intervenční radiologii. To je zcela zásadní, neboť interdisciplinární řešení zvyšuje perspektivu pacientů s akutními cévními mozkovými příhodami a dalšími kardiovaskulárními onemocněními,“ vysvětlil prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., předseda České kardiologické společnosti a přednosta I. Interní a kardiologické kliniky FN v Olomouci.

Mezi klíčové oblasti, kterým se účastníci sjezdu věnovali patřily mimo jiné nové léčebné metody snižování LDL cholesterolu v krvi, inovativní léčba při akutním srdečním selhání, spolupráce lékařů při léčbě diabetu a kardiovaskulárních nemocí či přístup k pacientům s vysokou mírou rizika kardioembolizačních mozkových příhod. „Za velmi důležitý moment sjezdu považuji sekce PRO a PROTI, protože jako v jiných vědních oborech, i v medicíně existují různé úhly pohledu na tutéž problematiku,“ upozornil profesor Táborský a doplnil: „O nich je nutno diskutovat, vést dialog, dojít k řešení a to uvést do praxe.“

Letošní kongres věnoval velkou pozornost i nelékařským pracovníkům v kardiologii, a to nejen sestrám, ale i technickým profesím. Samostatnou sekcí se speciálním programem bylo vzdělávání mladých kardiologů v předatestační přípravě. V rámci kongresu vyšly čtyři významné odborné publikace i plně elektronická podoba sjezdových novin a prezentace odborných přednášek. Dle TZ.

www.cks.cz.

www.amic.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová