Ateroskleróza

Evropský kongres výzkumu v boji proti ateroskleróze


Kategorie: Aktuality Ateroskleróza 
26.duben 2017

Více než 2 000 světových odborníků na problematiku aterosklerózy a oběhových nemocí se sjelo do Prahy na prestižní 85. Kongres European Atherosclerosis Society (EAS), který se konal ve dnech 23. – 26. 4. 2017 v Kongresovém centru v Praze.

Přední kapacity oboru diskutovaly o výsledcích přelomových studií, které ovlivní moderní léčbu pacientů a předávaly si navzájem zkušenosti s prevencí a léčbou srdečně-cévních onemocnění. Přestože se úmrtnost na tato onemocnění v ČR za posledních 40 let snížila o polovinu, stále zaostáváme daleko za západoevropskými a jihoevropskými zeměmi. Zatím je jisté, že k srdečním infarktům a mozkovým mrtvicím vedou dlouhodobě zvýšené hladiny LDL cholesterolu v krvi. Cílem tedy je předcházet tomuto stavu správnou životosprávou, a pokud k němu už dojde, snižovat hladiny co nejníže. „Dnes k tomu máme účinné a bezpečné prostředky,“ uvedl doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z 1. LF UK a VFN v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT).

Týden aterosklerózy je příležitostí zjistit si stav vlastního těla. S ohledem na prevenci a poměrně nízkou znalost možností, jak pečovat o svůj zdravotní stav, připravila ČSAT, VŠCHT MEDICINA a hlavní partner Hlavní město Praha program i pro veřejnost. Týden aterosklerózy probíhá pod záštitou radního pro zdravotnictví, Ing. Radka Lacka, a pod odbornou garancí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Kampaň na podporu veřejného zdraví – Týden aterosklerózy – 24.­ – 29. 4. 2017 – otevřená pro širokou veřejnost, zdarma, podmínkou je jen sportovní oblečení a obuv s sebou. Nezbytné není se ani předem přihlašovat. Jednou z nabídek je např. edukace na téma kardiovaskulární onemocnění  a ateroskleróza, vycházky s Nordic Walking holemi, možnost zacvičit si na cvičebních strojích.

 26. 4. 2017: stánek na poliklinice VFN nabídne edukační materiály pro změnu životního stylu. Na Karlově náměstí 32, Praha 2, 8–16 hod. Ve čtvrtek 27. 4 bude připravený workshop nutriční terapeutky na téma ateroskleróza a stravování v Rekondičním centru VŠTJ Medicína Praha v Salmovské 5, 17–20 hod. V pátek 28. 4.: pro zájemce je připravena vycházka s Nordic Walking holemi, opět v  Rekondičním centru v Salmovské v 16 hod.

Sobota 29. 4.: při dni otevřených dveří v Rekondičním centru VŠTJ Medicína Praha se v rámci programu mohou zájemci díky analýze In-body dozvědět řadu informací o vlastním těle, v aerobní místnosti vyzkouší kardio cvičení na trenažerech s měřením krevního tlaku a glykemie, vyzkouší si posilovnu, kruhový trénink zaměřený na všechny svalové partie a řadu dalších sportovních aktivit, a to v Salmovské ul. 5, 9–17 hod.

Na vycházky s Nordic Walking holemi je možné si hole zapůjčit přímo na místě. Na výběr jsou tři trasy, které si může každý projít s mapkou sám nebo společně s instruktorem. Při chůzi s holemi se zapojují do pohybu více i horní končetiny oproti běžné chůzi a tak dochází k většímu spalování energie. Ve stanu pohybových aktivit bude možnost vyzkoušet si cvičení na cvičebních strojích, reakce krevního tlaku na fyzickou zátěž, cvičení s pomůckami, konzultace s odborníky o vhodnosti určité pohybové aktivity. Možno také počítat s konzultacemi nutričních terapeutů týkající se stravy, stravovacího režimu, váhy a s konzultacemi fyzioterapeutů týkající se problémů s pohybovým aparátem a účastnit se workshopu na téma „Cvičení proti ateroskleróze“. Vždy je možné konzultovat svůj zdravotní stav s lékaři a dalšími specialisty. Dle TZ.

 www.tydenaterosklerozy.cz

www.vfn.cz

www.amic.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová