Medicína

Moderní rehabilitace směřuje ke komunitní péči


Kategorie: Aktuality 
18.duben 2017

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze pořádá 19. 4. 2017 na počest 89. narozenin zakladatele české moderní rehabilitace prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc., mezinárodní konferenci 10. Pfeifferovy dny „Quo vadis rehabilitace?“.

 

Přednostka kliniky doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., uvádí, že moderní rehabilitace se snaží, aby se lidé s přetrvávajícím zdravotním postižením (tzv. disabilitou) vrátili k původní kvalitě života. V evropské populaci (a podobně také v České republice) je 10–12 % lidí s disabilitou a jejich počet neklesá, spíše naopak.

Příčiny, proč se v rozvinutých zemích světa počet lidí s disabilitou zvyšuje, způsobuje jednak stárnutí populace, záchrana dětí s velice nízkou porodní hmotností, ale také narůst genetické zátěže populace, např. dominantně dědičných vad, a to, že medicína dokáže zachránit pacienty, kteří dříve umírali. Je proto důležité vědět, že včasná intenzivní aktivizace pacienta je pro jeho následnou integraci do života zásadní.

I nejdražší pomůcka je podle Olgy Švestkové levnější než dlouhodobá pomoc druhé osoby. Proto na Klinice rehabilitačního lékařství v interprofesním týmu působí vedle lékaře, fyzioterapeuta, psychologa, logopeda, ergoterapeuta, speciálního pedagoga, zdravotní sestry, nutričního terapeuta a protetika také čtyři fyzioterapeuté, kteří absolvovali Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT. „Budoucnost rehabilitace je i v moderních technologiích – lidé mají pomůcky, aby mohli žít doma, aby mohli komunikovat, a technologie, které nahrazují pomoc druhé osoby a pomáhají i ve školském systému a zaměstnanosti těchto lidí. Příkladem je největší žijící astrofyzik prof. Stephen Hawking, který má pouze žijící mozek, je nekomunikující, nepolykající pentaplegik, který používá speciální syntetizér zesilující hlasivky, takže může komunikovat s počítačem,“ říká přednostka kliniky Švestková.

Lékaři i terapeuti mají na klinice k dispozici laboratoř a inženýři pomáhají zdravotníkům v aplikaci robotických systémů, zvládnutí nových technologií a používají i vytvářejí metodiky, které objektivně zhodnotí pohyb, paměť, pozornost a další funkce, které posoudí eventuální funkční zlepšení pacienta. Zkoušejí zde například použití sofistikovaných náramků, které dokážou prostřednictvím softwaru sledovat pohyb paretické (částečně ochrnuté) horní končetiny pacientů po poškození mozku. Ti na kliniku dochází do jediného denního interprofesního rehabilitačního stacionáře v ČR, který se na zdravotní rehabilitaci specializuje.

Na Pfeifferovych dnech „Quo vadis rehabilitace?“ budou o moderních technologiích hovořit také postgraduální studenti kliniky. Budoucnost rehabilitace představují právě ti, kteří budou mít stále lepší přístup k moderním postupům. Na konferenci představí například využití projektu Homebalance, při kterém senioři či lidé po poškození mozku používají doma herní konzole s novým softwarem pro zlepšení rovnováhy, nebo robotický přístroj na aktivizaci pohybů paže. Budou přítomni také přední odborníci, například bývalá prezidentka světové neurorehabilitační společnosti českého původu prof. Stephanie Clarke, která bude přednášet o kognitivní vědě v neurorehabilitaci - matematickém modelování mozku a jeho plasticitě.  

Nejmodernějším trendem je nyní rehabilitace na komunitní úrovni – tedy záměr, dostat pacienta co nejdříve domů. Pokud pacient dostane impulsy, které ho baví, mozek, zasažený pozitivními emocemi vede ke zlepšení celkového stavu. Přejít brzy do domácího prostředí je pro nemocného velká motivace. V České republice však stále není umístění osob s disabilitou do domácího prostředí stanoveno jako priorita.  I proto máme v rámci Evropy na počet obyvatel stále nejvíc lidí umístěných v ústavech. Ale také v našich podmínkách již jsou možnosti, kdy pacienti mohou docházet do denního stacionáře nebo se léčit ambulantně. Zatím není zavedená praxe, kdy se provádí evaluace bytu (doporučení na bezbariérový) nebo i výměna bytu, aby terapeuti docházeli poskytovat rehabilitaci domů. (Je běžné například v Německu či Švédsku, kde nyní žije doma přes 90 % lidi s disabilitou.)

Odbornou, psychoterapeutickou i finanční podporu si podle Olgy Švestkové zaslouží také pečující osoby. Podle nedávného výzkumu na Floridě umírají například rodinní příslušníci pečující o osoby s Alzheimerovým onemocněním v 60 % dřív než ti, o něž se starají. Dle TZ.

Mezinárodní konference 10. Pfeifferovy dny „Quo vadis rehabilitace?“ se koná dne 19. 4. 2017 v budově Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2, ve velké posluchárně.

 

http://reha.lf1.cuni.cz/node/35

 

www.lf1.cuni.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová