Výsledky vyhledávání

Sanaplasma využívá nejmodernější metody k testování plasmy v ČR


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
18.duben 2017

Dle TZ z dubna 2017: Společnost Sanaplasma, která v České republice provozuje devět center pro odběr krevní plazmy k jejímu následnému zpracování, dokončila společný projekt s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze (ÚVN) zajišťující centrální testování odebrané plazmy nejmodernějšími metodami v ČR. Donedávna bylo totiž nutné laboratorní testování vzorků plazmy zajišťovat v zahraničí, protože v ČR tyto technologie nebyly dosud k dispozici.

Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha jako jediné zařízení transfuzní služby v ČR zavedlo komplexní rozšířený screening dárců krve a jejích složek o metody NAT, tj. nad rámec národní legislativou vyžadovaných sérologických testů. Metoda NAT (Nucleic Acid Test) detekuje přítomnost nukleové kyseliny původce infekčních onemocnění. Testování vzorků krevní plazmy touto metodou provádí Sanaplasma pro minimalizaci rizika přenosu virových onemocnění prostřednictvím přípravků vyráběných z krevní plazmy, a to v souladu s mezinárodní regulací průmyslových zpracovatelů plazmy.

„Testování dárců krve a jejích složek ve velkém objemu nám velmi zjednodušilo zavedení moderních laboratorních metod i pro testování našich dárců, které je tímto pro nás efektivní i po ekonomické stránce. Tím se výrazně zvyšuje kvalita transfuzních přípravků a bezpečnost pacientů,“ říká plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., primář Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

NAT je molekulárně-biologická metoda a k diagnostikování např. dědičných či onkologických onemocnění, ale též infekčních agens, se ve světě používá již desítky let.

Základem laboratorního vyšetření dárců na krví přenosné infekce jsou tzv. sérologická vyšetření, která jsou ale zatížena problémem tzv. diagnostického okna v délce několika týdnů až měsíců.

To znamená, že laboratorní testy nemusí ve vyšetřovaném vzorku po určitou dobu od nakažení detekovat protilátky prokazující přítomnost infekce. Diagnostické okno je u viru HIV 2-3 týdny, u viru hepatitidy typu B 4-6 týdnů a u hepatitidy typu C 2-6 měsíců.

Možností, jak toto riziko snížit, je rozšíření testování právě o molekulárně biologické metody (NAT), kterými se zjišťuje přímo přítomnost nukleové kyseliny daného viru. Tyto metody umožňují zkrácení diagnostického okna na několik dnů. U viru HIV se diagnostické okno zkrátí o 7-9 dní, u viru hepatitidy typu B o 25-30 dní a u hepatitidy typu C o 59-65 dní. V Evropě je dnes metodami NAT vyšetřeno 61 % dárců krve či plazmy.

V České republice je tato metoda používána pro testování dárců v ÚVN Praha a v menší míře ve Fakultní nemocnici Brno. V ČR je ročně provedeno téměř 500 000 odběrů krve a jejích složek za účelem výroby transfuzních přípravků pro klinické využití.

www.sanaplasma.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová