Deprese

Světový den zdraví - 7. duben


Kategorie: Deprese Aktuality 
07.duben 2017

Mottem Světového zdraví vyhlašovaného WHO je pro rok 2017 : „Deprese – pojďme o ní mluvit!“ Jedná se o výzvu k tomuto onemocnění otevřeně hovořit a reagovat i na stigma s ním spojené. Hlavním cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o této chorobě a ukázat lidem trpícím depresí cestu, jak vyhledat a získat  co nejdříve odbornou pomoc.Celkový počet lidí trpících depresí je odhadován na 300 milionů. Jejich počet se mezi lety 2005 až 2015 zvýšil o 18 %.

Onemocnění je u mnohých pozdě rozpoznáno a nedostatečně léčeno. Deprese je duševní porucha charakterizována přetrvávajícími pocity smutku a ztrátou zájmu o denní aktivity. Bývá charakterizována neschopností vykonávat denní běžné činnosti, nejméně po dobu dvou týdnů. Je doprovázena ztrátou energie, ztrátou chuti k jídlu, spánkovými poruchami, nevysvětlitelnou úzkostí, poruchou koncentrace, nerozhodností, pocitem beznaděje, vlastní zbytečností. Přicházejí sebevražedné myšlenky.

V přepočtu tedy každý pětadvacátý člověk trpí depresí, častěji jsou postiženy ženy, onemocnění vede k poklesu pracovní produktivity. Zasahuje osoby každého věku a všech sociálních vrstev. Riziko vzniku deprese se však zvyšuje v chudobě, u nezaměstnaných, po mimořádných událostech, jako je ztráta milované osoby, při rozpadu partnerství, u fyzických onemocnění a při abúzu návykových látek V roce 2015 byla sebevražda celosvětově nejčastější příčinou smrti ve věkové skupině 15 – 29 let.

Také ekonomické náklady související s depresí a duševními poruchami vůbec jsou veliké. Studie WHO ukazují, že celkové náklady přesahují 1 bilion amerických dolarů ročně. Česká republika patří  k zemím  s podprůměrnými výdaji v této oblasti. Proto je nanejvýš potřebné realizovat reformu péče o duševní zdraví v České republice, což politicky i odborně podporuje WHO, jak upozornila na TK  6. 4. 2017 v Praze MUDr. Alena Šteflová, ředitelka Kanceláře WHO v ČR.

Jedním z klíčových témat celé reformy bude spolupráce multidisciplinárních týmů, kterou připravila Psychiatrická společnost ČLS JEP. Ministerstvo zdravotnictví začalo rovněž realizovat dva projekty – podporu vzniku Center duševního zdraví a Deinstitucionalizaci péče o duševně nemocné.

Integrace podpory a služeb v oblasti duševního zdraví v rámci všeobecných zdravotních služeb je klíčem k redukci stigmatu všech duševních poruch. Dle TZ.

www.who.int/depression/en

www.vfn.cz

www.lf1.cuni.cz

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová