Nemoci a jejich příznaky

Dialýza v praxi – vzdělávací program


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Nemoci a jejich příznaky 
30.březen 2017

Vzdělávací program Dialýza v praxi, jejímž dlouholetým podporovatelem je provozovatel dialyzačních středisek a výrobce dialyzačních technologií – společnost Fresenius Medical Care, přichází v tomto roce s dalšími důležitými tématy. V loňském roce se oblíbených a prakticky zaměřených seminářů zúčastnilo 350 lékařů, sester, techniků a biomedicínských inženýrů z dialyzačních pracovišť a jednotek intenzivní péče z celé České republiky.

Dialyzační nefrologie je mladým, ale dynamicky se rozvíjejícím oborem, a to jak ve smyslu technologií, tak terapeutické praxe. Multioborovost péče na dialyzačním středisku, která je dána značnou interní polymorbiditou pacientů klade vysoké nároky na šířku znalostí lékařů i sester. Ti musí své postupy vždy individualizovat a často se dostávají do situací, kde praktické zkušenosti i teoretická průprava týmu hrají značnou roli. Právě analýza takovýchto situací je pro vzdělávací program Dialýza v praxi typická. Interaktivita workshopů vzdělávacího programu Dialýza v praxi a možnost do dění aktivně zasáhnout je tím, co je činí oblíbenými. V malé studijní skupině mohou účastníci vzájemně diskutovat, podělit se o své zkušenosti a načerpat tak mnoho konkrétních a praktických informací.

Každý z workshopů má svého odborného garanta, některého z předních českých odborníků. Odborné směřování vzdělávacího programu určuje Vědecká Rada složená z čelních představitelů a významných osobností současné medicíny, která garantuje odbornou úroveň přednášek a vybírá odborná témata. V letošním roce se workshopy zaměří na tato témata:

 

  • Křehký („Frailty“) pacient s chronickým selháním ledvin (určeno lékařům z dialyzačních středisek)
  • Křehký („Frailty“) pacient s chronickým selháním ledvin (určeno sestrám z dialyzačních středisek)
  • Dialyzovaný pacient s chronickým selháním ledvin (určeno sestrám z dialyzačních středisek)
  • Co by sestra měla vědět o cévním přístupu (určeno sestrám z dialyzačních středisek)
  • Mezioborová spolupráce onkologa a nefrologa (určeno lékařům z dialyzačních středisek)
  • Nefrologie kritických stavů (určeno lékařům jednotek intenzivní péče)
  • Hemoeliminační metody v praxi (určeno sestrám jednotek intenzivní péče)

Mezi přednášejícími bude řada odborníků, jako jsou doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., prof. MUDr. Sylvie Dusilová-Sulková, DrSc., MBA, doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc., prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN nebo doc. MUDr. Petra Tesařová, DrSc.

Program Dialýza v praxi svým zaměřením doplňuje vzdělávací příležitosti medicínských profesionálů a svou nabídkou překračuje obor nefrologie, na který byl primárně zaměřen. Všichni přednášející se snaží o to, aby zde zazněly nejen postupy, u kterých existují důkazy a studie, ale i ty, kde důkazy chybí a mezi odborníky se vedou spory, jak při konkrétní situaci postupovat. Když nám chybí informace, musíme sami v praxi najít cestu, kudy se vydat, a tyto semináře nám v tom velice pomáhají,“ říká prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. z I. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni, jeden z členů Vědecké rady vzdělávacího programu Dialýza v praxi. DLE TZ.

 

www.dialyzavpraxi.cz.

www.freseniusmedicalcare.cz.

www.nephrocare.cz.

pr.cz@fmc-ag.com

www.flashhealth.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová