Prostata

Prevence rakoviny – co obnáší vyšetření prostaty?


Kategorie: Aktuality Prostata 
28.březen 2017

Rakovina prostaty je u českých mužů nejčastějším zhoubným nádorem a zároveň se jedná o druhou nejčastější příčinu úmrtí. Této problematice je stále věnovaná velká pozornost, protože rakovina prostaty se zpočátku nijak neprojevuje. Příznaky se objeví, až když už je onemocnění pokročilejší. Medián věku, kdy je mužům zjištěna, je v současnosti 68 let. Proč toto onemocnění vzniká, nevíme, jisté pouze je, že svou roli hraje genetika. Onemocnění rakovinou prostaty u otce či bratra zvyšuje riziko vzniku, a to až dvou a půl násobně. Obecně se soudí, že vyšší příjem masa a živočišných tuků stejně jako například kouření může riziko vzniku zvyšovat, ale přímá souvislost dosud prokázána nebyla. Jedinou nadějí je včasné zachycení. Pokud je onemocnění diagnostikováno brzy, má muž velkou šanci na vyléčení. Je tedy velmi důležité, aby muži poctivě docházeli na pravidelná preventivní vyšetření.

Preventivní vyšetření se skládá z několika kroků. Muži, kteří už 50. narozeniny oslavili, mají na vyšetření prostaty nárok jednou za dva roky při preventivní prohlídce u praktického lékaře. Pokud se ale mezi přímými příbuznými (bratr, otec) rakovina prostaty vyskytla, měl by se muž nechat jednou ročně zkontrolovat již od čtyřiceti let. V tomto případě si ale prohlídku hradí sám, pokud mu nebyly diagnostikované potíže. Obavy mužů z vyšetření jsou zbytečné. Jedná se asi o dvacetiminutovou kontrolu, která ale může dotyčnému zachránit život.

Vyšetření sestává ze všeobecné preventivní prohlídky, krevního testu k určení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA), z vyšetření prostaty pohmatem. Pokud provedená vyšetření vedou k podezření na nádorové onemocnění, odebírá se vzorek prostatické tkáně na biopsii – k vyvrácení nebo potvrzení diagnózy. Podle potřeby následuje ultrazvuk, magnetická rezonance, případně scintigrafie kostí k dalšímu upřesnění.

Všeobecně se dá říci, že pokud je hodnota PSA nižší než 2,5 ng/ml a zároveň je kontrola konečníkem bez podezření, lze považovat nález za negativní. Nicméně svou roli taktéž může hrát velikost prostaty i rychlost vzestupu koncentrace PSA, proto je ideální každého pacienta víceméně posuzovat individuálně. Kontroly jsou nutné také v případě, že se biopsií sice neprokáže rakovina prostaty, ale při dalších krevních testech se potvrdí rychlý nárůst hodnot PSA.

Jen v roce 2014 byla rakovina prostaty zjištěna 6 584 mužům a zemřelo na ni 1 509 pacientů. Aby byla léčba úspěšná, je nutné odhalit karcinom včas, v raných stadiích. Pokud je nádor diagnostikován v pokročilejším stadiu, vyhlídky nemocného se rapidně zhorší. Lze konstatovat, že v současné době je pacientům dostupná široká paleta léčebných postupů, které dokáží rakovinu prostaty v ideálním případě zcela vyléčit. Ovšem i zde platí, že tuto šanci dostanou pouze pacienti, u kterých se onemocnění odhalí v raném stadiu, lokalizované pouze na prostatu. V opačném případě lze již průběh onemocnění pouze zpomalit. Proto odborníci důrazně doporučují dodržovat pravidelné intervaly preventivních prohlídek, ať je šance na odhalení tohoto onemocnění co největší! TZ.

Dle MUDr. Jakuba Fejfara, Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín a.s.

www.amic.cz

      

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová