Knižní recenze a anotace

Nová publikace „Zdravotnictví a právo“ byla slavnostně pokřtěna


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
16.únor 2017

V prvním únorovém týdnu se v Restaurantu a hotelu Nebozízek uskutečnil slavnostní křest nového odborného knižního titulu Zdravotnictví a právo. Publikace je unikátní svým zaměřením i rozsahem a přináší podrobný přehled aktuální české legislativy ve zdravotnictví. Tuto událost si nenechali ujít přední představitelé obou oborů - právnického a zdravotnického. Byli přítomni:  paní Běla Gran Jensen, ministr zdravotnictví ČR, pan JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA., a rektor Univerzity Karlovy, pan prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr. Sc. Ti popřáli knize do vínku jen to nejlepší. Křtem provedla přítomné hosty moderátorka Pavlína Danková.

Titul Zdravotnictví a právo nakladatelství C. H. Beck vyplňuje dlouholetou mezeru na českém trhu. Zárukou jeho vysoké úrovně je kvalitní autorský tým složený z odborníků s dlouholetými profesními zkušenostmi. Za kolektiv autorů se na křtu představil JUDr. Jaroslav Svejkovský, expert na občanské a obchodní právo, který se zdravotnictvím ve všech právních odvětvích zabývá již bezmála 20 let. „Autorský kolektiv byl opravdu rozmanitý, protože naším cílem bylo vytvořit průřez všemi právními odvětvími. Sestavování titulu rozhodně nebylo během na krátkou trať ani jednoduchou výzvou, ovšem spolupráce to byla mimořádná. Věřím, že závěry, ke kterým jsme společnými silami došli, budou využitelné nejen pro veřejnost, ale i pro zástupce právnického oboru na všech úrovních", uvedl JUDr. Jaroslav Svejkovský.

O svůj názor na knihu se podělila i druhá z autorů, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR. „Myslím si, že každý pacient by měl být erudovaný a informovaný. Pokud tomu tak bude, může se naše zdravotnictví posouvat správným směrem. Jsem přesvědčená, že naše kniha bude přínosem nejen pro odborníky, ale právě také pro koncové pacienty."

Na křtu nechyběl ani JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu, se zaměřením na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy. Při tvorbě teoretických závěrů se nechal inspirovat především případy z vlastní dlouholeté praxe. Ty dokazují, že včasným řešením teorií často lze předcházet velkým problémům.

Po úvodním představení knihy a jejích autorů již nastal prostor pro samotný křest ve formě slavnostního přípitku. Postarala se o něj trojice zajímavých osobností ve složení paní Běla Gran Jensen, zakladatelka Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, pan JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví ČR a pan prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc, rektor Univerzity Karlovy.

Běla Gran Jensen se role „sudičky" ujala s nadšením, k jednomu z jejích autorů, JUDr. Svejkovskému, ji pojí vřelé přátelské city. Spolu s panem ministrem a rektorem předala autorům doslov ke knize, zpracovaný za přispění „stonožkových" dětí.

Ministr zdravotnictví směřoval své přání na nakladatele, kterým popřál komerční úspěch, na autory, kterým přál, aby se kniha dobře četla a  na čtenáře, aby pro ně byla praktickým přínosem!

Příjemnou atmosféru celého večera podpořil svým hudebním vystoupením, známý jazzový kytarista Rudy Linka. Dle TZ.
www.originalcom.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová