Mikroby

Letální panrezistentní superpatogeny


Kategorie: Aktuality Mikroby 
13.únor 2017

V USA byla oznámena první smrt na karbapen rezistentní Enterobacteriaceae při sepsi, rezistentní na všechna antibiotika, dostupná na trhu (cit. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017;66 (1):3.

Do lékařské historie tím vstoupila kazuistika 70leté ženy z Nevady, která zemřela již v září 2016. Zpráva pro veřejnost byla pozdržena, až bylo možno bezpečně zjistit, že se jednalo o jediný, izolovaný aktuální případ. Byl velmi pečlivě sledován u dané pacientky, která před tímto posledním a fatálním onemocněním pobývala mimo USA.

Měla chronickou osteomyelitidu po zlomenině femuru, byla opakovaně hospitalizována v Indii v posledních dvou letech – naposledy v červnu 2016. V srpnu téhož roku byla přijata s infikovaným seromem pravé kyčle a s projevy SIRS. Kultivace z rány prokázaly panrezistentní kmen Klebsiella pneumoniae, v Nevadě patogen zcela výjimečný. Nemocná byla umístěna do izolace, kultivačně byla diagnóza zpřesněna na kmen s NDM – New Delhi metalo-beta laktamázou bez mcr-1genu.

Kmen byl rezistentní k 26 antibiotikům včetně aminoglykozidů a polymyxinu a byl středně rezistentní (I) k tigecyklinu. Vzorky měly poměrně nízkou MIC pouze na fosfomycin.

Případ jasně demonstroval, do jaké pasti nás zavedla a vede příliš liberální ATB terapie. Ukazuje rovněž, že je třeba zřídit a koordinovat globální síť jednotné politiky a surveillance v současném světě. V Indii se jedná z hlediska NDM-1 o častý kmen. Cestovní anamnéza se stává velmi významnou, screening je jednou z důležitých složek. Rozšíření z dálných oblastí je v budoucnosti zcela logické a trvalá fixace v nových oblastech bude problémem dalších let.

Doprovázející panrezistence bude problémem i pro ošetřující personál. Celá situace se přiblíží poměrům v předpenicilinovém věku v medicíně a v prvním pořadí může vést k rozpadu transplantologických programů a chemoterapie onkologických pacientů.

Pozn. redakce: V USA se jednalo o tento první případ, ale obdobný NDM-1 kmen již před léty přivezl německý turista z Indie, kde pro akutní dýchací infekci byl hospitalizován krátkodobě na jednotce respirační intenzivní péče. Tehdy vzbudil ojedinělou kazuistickou pozornost, ale bez varovných závěrů.

 

 ROSENTHAL, Marie: First U.S. death from pan-resistant supereg reported.

www.anesthesiologynews.com/Web-Only/Article/01-17  1 / 2 / 2017

 

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

 

Autor: MUDr. Olga Wildová