Plánované rodičovství

Bezpečnost matek při porodu


Kategorie: Plánované rodičovství Aktuality 
13.prosinec 2016

Údaje o mateřské úmrtnosti se významně liší i ve vyspělých zemích. V USA se od roku 1990 dokonce mateřská mortalita významně zvýšila a je trojnásobná v porovnání s Velkou Británií, Německem nebo Japonskem. V minulosti byly jejími nejčastějšími příčinami porodní krvácení a dále komplikace, spojené s hypertenzí, tromboembolické příhody a infekce.  Tyto počty však klesají a naopak se zvyšuje podíl kardiovaskulárních příčin a dalších komorbidit.

 Rozšiřují se tím povinnosti anesteziologů, intenzivistů i porodníků, tím i nároky na jejich znalosti a dovednosti. Narůstá nejen mateřská mortalita, ale i závažná mateřská morbidita – a to ve 21. století více než dvojnásobně. Zatím přesné důvody nejsou jednoznačně známy, ale z dostupných statistických studií  lze dovodit, že se na uvedeném fenoménu podílejí:
  Zvyšující se věk rodiček (Mathews, Hamilton: NCHS Data Brief  2016: 1 – 8); Významně se zvyšuje počet císařských řezů a tím zřejmě stoupá i počet následných komplikací např. typu placenta accreta.

Nejvýznamnějším faktorem však jsou  chronické komorbidity - obezita, hypertenze, diabetes mellitus a chronická srdeční onemocnění (Kuklina et al.: BJOG 2011; Collaghan: Obstet Gynecol 2012; Albrecht: Diabetes Care 2010; Kuklina: Obstet Gynecol 2009).

Jako nejvíce preventabilní se hodnotí porodnické krvácení ohrožující život ( ŽOK). Prevencí i pohotovým multidisciplinárním postupem se významně snížil počet neodkladných hysterektomií i počet podaných transfuzních jednotek. Obdobně měla účinná prevence  úspěch s tromboembolickým příhodami i s včasnou terapií hypertenze a HELLP syndromu, s preeklampsií ve formě doporučených a všeobecně přijatých „balíčků“.

Přehled algoritmů postupu v uvedených balíčcích je součástí článku; metodická doporučení jsou  formulována a přijata i pro české porodnictví. ( Poznámka redakce).

AUSTIN, N, GOLDHABER-FIEBERT, S, DANIELS, K et al.: Building comprehensive strategies for obstetric safety: Simulation drills and communication.

Anesthesia&Analgesia 123, 2016; 5: 1181 – 1190.

www.anesthesia-analgesia.org

BANAYAN, JM, SCAVONE, BM: National partnership for maternal safety. Maternal safety bundles. apsf Newsletter 31, 2016; 2: 29, 48 .    www.apsf.org

 

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová