Závislosti

Projekt „Člověče, nezlob se!“ pro zaměstnance prodejen Tesco


Kategorie: Aktuality Problémy s alkoholem 
09.prosinec 2016

Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) pokračuje ve spolupráci s obchodními řetězci v podpoře zodpovědného pití alkoholu prostřednictvím projektu „Člověče, nezlob se!“. Preventivní program od roku 2013 pomáhá vzdělávat zaměstnance v maloobchodě, aby neprodávali alkohol mladistvým. Letos se ho nově účastní obchodní řetězec Tesco, který v tomto duchu proškolí přes dva tisíce zaměstnanců ze dvou stovek prodejen.

Projekt ČSPS „Člověče, nezlob se!“, jenž byl spuštěn v roce 2013, nabízí efektivní způsob prevence, který mladistvým zabraňuje, aby se k alkoholu vůbec dostali. Kontrolními nákupy v prodejnách obchodních řetězců, které se projektu již zúčastnily, bylo zjištěno, že po proškolení personálu v nich pokleslo riziko prodeje alkoholu mladistvým až o 45 procent.

Naším společným cílem je snižovat dostupnost alkoholu mladistvým nikoli cestou represe, ale soustavnou informační kampaní. Snažíme se poskytovat podporu prodávajícím při kontrole nákupu alkoholu nezletilým a zároveň upozorňovat, že prodej alkoholu mladším 18 let je nejen protizákonný, ale i protispolečenský. To, že preventivní projekty mají význam, svědčí i závěry výroční zprávy o návykových látkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, ze kterých vyplývá, že v minulém roce ubylo mladistvých lidí konzumujících alkohol.

Videa zaměstnance a vedoucí prodejen seznamují s nástrahami prodeje alkoholických nápojů a ukazují jim, jak přátelskou, leč důraznou formou odmítnout prodat alkohol nezletilým. V obchodech Tesco projde školením i management. Za své tříleté trvání tak bude v „Člověče, nezlob se!“ proškoleno již více než patnáct a půl tisíce zaměstnanců obchodních řetězců ve velkých i v malých městech. Projektu se vedle Tesco účastní například vybrané regionální prodejny COOP nebo prodejny obchodního řetězce Kaufland. Akci podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, které se problematice prevence alkoholu u mladistvých dlouhodobě věnuje. Projekt „Člověče, nezlob se!“ je součástí aktivit Českého svazu pivovarů a sladoven zaměřených na podporu odpovědné konzumace alkoholu.

Jak ukazují i výsledky průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR zpracovaného pro osvětovou kampaň Alkohol zodpovědně, dnešní nezletilí čelí ve společnosti jemnému, ale setrvalému tlaku ke konzumaci alkoholu. A často ho ani nevnímají. Proto musíme být v prevence maximálně důsledná. (Více je o projektu na: http://www.do18ne.cz/)

www.ceske-pivo.cz

www.cspas.cz

www.nativePR.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová