Děti

Češi o očkování – závěry průzkumu


Kategorie: Aktuality Očkování dětí 
02.prosinec 2016

Výsledky výzkumu veřejného mínění farmaceutické společnosti GSK, který pro ni realizovala agentura STEM/MARK na 3 324 respondentech v červenci 2016 uvedly, že 91 % Čechů je pro zachování stávajícího schématu povinného očkování, nejvíce Čechů, 88 %, důvěřuje v souvislosti s očkováním svému praktickému lékaři a pouze 1 člověk ze 100 ví, proti kterým devíti nemocem se v ČR povinně očkuje.

Je patrné, že lidé vnímají rozdíl mezi tím, zda nechávají očkovat sebe nebo své děti. Ty se snaží chránit proti více onemocněním. Téměř polovina rodičů by kromě povinného očkování vybírala i z vakcín, které jsou dobrovolné a pomáhají chránit například proti pneumokokům způsobujícím zánět mozkových blan a jiná závažná onemocnění nebo proti rotavirovým průjmům u dětí.

Nejvíce Čechů, téměř 60 %, informace získává od svého praktického lékaře. Druhým nejčastěji využívaným zdrojem je internet, a to pro 48 % dotázaných. Situace se mění v otázce věrohodnosti zdroje, kdy je důvěra v informace z internetu relativně nízká (35 %). Naopak lékařům důvěřuje až 88 % Čechů, rodině (79 %), přátelům (64 %) a České vakcinologické společnosti věří 57 % dotázaných. I přesto jsou znalosti české populace v oblasti očkování na velmi nízké úrovni. Až tři čtvrtiny Čechů zaznamenaly i informace o tom, že očkování může být škodlivé, šířené takzvanými antivakcinačními skupinami, které bojují proti očkování. Sedm z deseti Čechů však s nimi nesouhlasí nebo jim nepřikládá žádnou váhu.

Povolit či zakázat neočkovaným dětem vstup do školek a dalších dětských kolektivních zařízení je v několika posledních letech také široce diskutované téma. V této otázce je téměř polovina Čechů proti přijímání neočkovaných dětí do školek (48 %) a 10 % lidí je nerozhodnuto.

Průzkum zjišťoval i ochotu lidí nechat se očkovat před cestou do exotické destinace. Otevřených této možnosti je 93 % Čechů. Zajímavým postřehem vyplývajícím z průzkumu je rovněž fakt, že očkování při cestě do exotické země vítá i sedm z deseti „odmítačů“ očkování.

Průzkum byl zakončen otázkou, proti jakému onemocnění, proti němuž zatím očkování neexistuje, by respondenti uvítali vakcínu. Nejčastější volbou byla rakovina jako taková (22 %) a AIDS (14 %).

 Cílem průzkumu bylo vnést světlo do postojů české společnosti k očkování. Aby věrohodnost i vypovídací hodnota průzkumu byla maximální, byla zvolena nezávislá agentura a velký počet respondentů. Pro ilustraci, v ČR se v rámci podobných šetření běžně využívá vzorek kolem 1 000 respondentů, který je považován za zcela dostačující. Další výsledky výzkumu jsou na www.vakciny.cz. Tam lidé nově získají informace o mýtech, které u veřejnosti nejvíce rezonují.

 www.gsk.cz

www.vakciny.cz.

www.amic.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová