Knižní recenze a anotace

Karel Koudela jr., Karel Koudela srov., Jana Koudelová a kolektiv : Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
26.listopad 2016

Axonite, edice Medicinae peritus, 2016, vydání první, str. 144

Autoři popisují nové doporučené postupy při primoimplantaci náhrady kolenního kloubu.  Od vydání monografie Aloplastiky kolenního kloubu prof. MUDr. Vratislava Rybky, DrSc., prof. MUDr. Pavla Vavříka, CSc., a dalších odborníků uplynulo více než dvacet let. Během tohoto období došlo k prudkému rozvoji zobrazovacích metod, vzniku nových implantátů, přístrojové techniky i rozvoji operačních postupů a metod implantace.

Autoři popisují tyto nové metody s jejich výhodami i zápory. Věnují nejen pozornost aloplastice kolenního kloubu u poúrazové gonartrózy, u těžké valgózní deformity při achondroplazii, ale celé této specifické problematice.

Je např. přesně popsán způsob navigace specifických nástrojů u aloplastik kolena, uvedena potřebná předoperační vyšetření i před plánovanou revizní operací po neúspěšné primoimplantaci, včetně nutné péče na oddělení lůžkové rehabilitace. Seznam odborné literatury je součástí každé kapitoly. Bohatá obrazová příloha názorně ilustruje a výborně doplňuje předkládaný text.

Publikace je vysoce odborná a bude určitě vhodným studijním i informačním zdrojem ortopédů, revmatologů, chirurgů, ale i radiologů, traumatologů a anesteziologů.

Autor: MUDr. Olga Wildová