Choroby

Akutní poškození ledvin je častější, než se zdálo


Kategorie: Aktuality Choroby 
17.listopad 2016

Listopadový seminář 2016 z cyklu Dialýza v praxi, jejímž dlouholetým podporovatelem je provozovatel dialyzačních středisek a výrobce dialyzačních technologií – společnost Fresenius Medical Care, byl zaměřen tentokrát na kritické stavy v nefrologii a přinesl nové poznatky o akutním selhání ledvin, jeho diagnostice a možnostech léčby.

 

Výukový program Dialýza v praxi již desátým rokem vzdělává zdravotnické pracovníky v oblasti dialyzační nefrologie a nefrologie kritických stavů. Lékaři si při něm vyměňují zkušenosti, hledají společně řešení, odpovídají na dané otázky. Cílem je zapojit účastníky do děje, aby sami také náplň kurzu dotvářeli svými připomínkami, postřehy a zkušenostmi.

Za předsednický stůl s názvem přednášky „Nefrologie kritických stavů“ zasedl prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. z I. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni. Přednáškou s názvem „My top ten topics in acute kidney injury“ uvedl lékaře do problematiky Akutního poškození ledvin (AKI). Upozornil, že AKI zabíjí 100krát častěji než smrtící infekce MRSA. Přitom přibližně dvaceti procentům případů AKI by se dalo předejít. Přítomné intenzivisty prof. Matějovič seznámil s některými nefrotoxiny, které se v etiologii AKI nově uplatňují a také s novými biomarkery, kterých lze v diagnostice AKI a jejích specifických forem použít. Shrnul také nejčastější chyby a omyly, ke kterým při péči o pacienty s AKI dochází.

Všichni přednášející se snažili o to, aby zde zazněly nejen postupy, u kterých existují důkazy a studie, ale i ty, kde důkazy chybí a mezi odborníky se vedou spory, jak při konkrétní situaci postupovat. Když chybí informace, je nutno v praxi najít cestu, kudy se vydat. A tyto semináře proto velice pomáhají.

Na profesora Matějoviče navázal Dr. med. Torsten Slowinski z Charité Universitätsmedizin v Berlíně, který představil minulé i současné možnosti očišťovacích metod při péči o pacienty s akutním poškozením ledvin. Také další řečníci se věnovali léčbě AKI. Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., E.D.I.C., vedoucí lékař AO RES II a zástupce primáře pro intenzivní péči KARIM 1. LF UK a VFN v Praze, vysvětlil principy regionální citrátové antikoagulace, která je při použití eliminačních metod nezbytná. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., přednostka KARIM v pražském IKEMu, popsala problematiku CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy, kontinuální náhrada funkce ledvin) při specifických situacích, jakými jsou například hepatorenální syndrom, kardiorenální syndrom a AKI při jaterním selhání. Principy dávkování léků při CRRT pak shrnul doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA, zástupce přednosty KARIM ve FN Hradec Králové.

Další program semináře byl věnován workshopům zaměřeným na kontinuálním eliminační metody s cílem představit účastníkům management CRRT, nejčastější chyby, ke kterým při této terapii dochází, a také některé tipy a způsoby při dávkování léků v průběhu terapií. Přítomní intenzivisté a nefrologové mohli také vzájemně diskutovat o některých specifických situacích, ke kterým při péči o pacienty s akutním poškozením ledvin dochází. Dle TZ.

www.dialyzavpraxi.cz
Autor: MUDr. Olga Wildová