Vývoj dítěte

Pomoc dětem s autismem


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
21.říjen 2016

Česká verze Simple Steps - pomoc  pro rodiny dětí s PAS v období zavádění mezinárodně certifikované ABA v ČR.

Zajištění poskytování aplikované behaviorální analýzy jako terapie pro lidi s poruchou autistického spektra je jedním z řady opatření, k jejichž realizaci zavázala vláda příslušné resorty usnesením č. 111 ze dne 8. února 2016, které bylo přijato k „Podnětu k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“.

V době, kdy v České republice zatím není jediný mezinárodně certifikovaný ABA analytik (Masarykova univerzita otevře postgraduální vzdělávací program pro studium ABA analytiků v akademickém roce 2017/2018), přichází Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy s projektem zajištění české verze Simple steps – multimediálního výukového kompletu, určeného rodičům dětí s PAS a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS.

Cílem Simple steps je seznámit uživatele se základy (principy a postupy) ABA, pomoci jim tak lépe pochopit chování dítěte.

Simple Steps je velmi dobře strukturovaný a snadno pochopitelný materiál složité problematiky, jakou je autismus a lidské chování. Vytvořili jej profesionálové ve spolupráci s rodiči organizace PEAT v Severním Irsku v roce 2007, za podpory BBC Children in need, díky ní byl bezplatně šířen mezi 1500 rodin.

Na základě pozitivní odezvy byla původní verze doplněna profesionály z University of Ulster, Queen´s University of Belfast a dalších evropských univerzit. Z podpory Fondu Leonardo da Vinci byla finální verze přeložena z angličtiny do němčiny, španělštiny, italštiny, norštiny, švédštiny, holandštiny a islandštiny. Více na: www.stamppp.com

 Simple steps nenahrazuje univerzitní vzdělání v ABA, je výukovým nástrojem - vodítkem rodičům a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS nejen v zemích, kde není ABA zatím více dostupná. Vznikl, aby pomohl rodinám, pro které byla a je ABA terapie v Severním Irsku nedostupná.

Obdobnou situaci zažívají také rodiny v České republice. Významnou roli v procesu zajištění dostupnosti Simple steps pro rodiny dětí s PAS zde hraje Veřejná zdravotní pojišťovna.

„VZP ČR aktivně přistoupila k řešení situace osob s PAS a jejich rodin, konkrétně v oblasti zajištění dostupnosti Terapií viz „Podnět“ VVZPO a reaguje tak na usnesení vlády č. 111 z února 2016. Na základě prozkoumání preventivního potenciálu ABA v oblasti včasné intervence u osob s PAS podporuje projekt ČS ABA cílený na zajištění české mutace Simple steps, včetně nekomerčního přístupu pro rodiny dětí s pozitivním včasným záchytem tohoto postižení v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost.“ Uvádí Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.

Aplikovaná behaviorální analýza vychází z principů učení a chování, je propracovanou terapeutickou intervencí, která učí dítě s poruchou autistického spektra modifikovaným vzorcům chování, využívá efektivní strategie na posílení a udržení vhodných dovedností a chování, zároveň uplatňuje postupy k eliminaci nebo transformaci chování a projevů nežádoucích.

Efektivita aplikované behaviorální analýzy v terapii dětí s poruchou autistického spektra je založena na vědeckých důkazech (evidence based). Metod aplikované behaviorální analýzy lze využít jak v rámci intenzivní terapie, tak v rámci výuky během školního vyučování, mimoškolních aktivit, intervence v poradenských zařízeních, v rámci sociálních služeb, logopedické intervence apod.

Zkušený ABA analytik dokáže pomoci nejen dítěti s poruchou autistického spektra v jeho raném věku, ale také lidem s PAS v pokročilejším věku.

 

TZ: Úřad vlády České republiky

www.vlada.cz

www.csaba.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová