Deprese

Mezinárodní den duševního zdraví


Kategorie: Aktuality Deprese 
09.říjen 2016

10. říjen již tradičně patří duševnímu zdraví. Světová federace pro duševní zdraví vyhlašuje tento den již po čtyřiadvacáté, tentokráte s tématem psychologické první pomoci.

Odbornou psychologickou první pomoc je dle expertů nezbytné poskytnout především účastníkům dopravních nehod či přírodních katastrof, svědkům nebo obětem trestných činů i všem lidem, kteří se zúčastnili nečekané traumatické události.

 „ Reakce na trauma může být různá a zahrnovat fyzické i emocionální projevy. Jedinec tak může být agresivní, nedůvěřivý, cítit pocit viny i beznaděje. Upadnout může dokonce do hluboké deprese. Včasná a správná psychologická pomoc může následky traumatu výrazně ovlivnit,“ upozorňují psychologové.

Přesto, že je psychologická první pomoc při řešení krizových situací zásadní, odborníci se shodují na tom, že proškolení odpovědných osob není vždy dostatečné. Světová federace pro duševní zdraví proto upozorňuje i na tuto problematiku.

V rámci mezinárodního dne duševního zdraví se tak zaměří především na zdravotnický personál, učitele, hasiče, policisty nebo komunitní pracovníky, kteří jsou často na místě nehod či trestných činů první. Zástupci Světové federace však rovněž upozorňují, že kromě školení a důkladné osvěty je nutné propojení psychologické první pomoci s návaznými sociálními službami a zdravotní péčí.

To, že je péče o duševní zdraví důležité celosvětové téma potvrzují i aktuální statistické údaje. Dle zjištění světové zdravotnické organizace trpí depresí až 615 milionů lidí. Celosvětová léčba pak ročně vyjde na 1 bilion dolarů. Také v českém prostředí se setkáváme s výrazným nárůstem lidí, kteří trpí psychickými problémy. Výzkumy odhalují, že až třetina Čechů se někdy potýkala s depresí. Deprese se navíc týká všech věkových kategorií. Dokonce se očekává, že do roku 2020 bude deprese nejvýznamnější nemocí rozvinutého světa. Dle TZ

www.lesensky.cz

 

 -

Autor: MUDr. Olga Wildová