Pohlavní choroby

Změna citlivosti gonokoků vůči antibiotikům !


Kategorie: Aktuality Léky a lidé Kapavka 
11.říjen 2016

V roce 2014 se citlivost gonokoků ke dvěma doporučovaným ATB snížila, velmi významně však jejich citlivost vzrostla vůči dalšímu ATB, vhodnému pro účinnou duální terapii. Patogeny sleduje CDC (Control Data Corporation) a změny citlivosti nejsou pouze v USA a v Evropě, ale mění se v posledních 30 letech. Nově narůstá i výskyt gonorey - v USA je ohlášeno každoročně 350 000 případů.

CDC odhaduje, že společně s neohlášenými případy se počet nových případů pohybuje kolem údaje 820 000; varuje, že máme na tuto skutečnost být připraveni i mimo obor dermatovenerologie.

Asi 30 % nových infekcí je v USA rezistentních alespoň na jedno antibiotikum. V roce 2006 byla citlivost ještě zachována na pět látek, ale v současné době jsou k léčebné dispozici pouze cefalosporiny. Evropská metodická doporučení zvolila užití ceftriaxonu nebo cefiximu s azithromycinem.

V roce  2014 otestovalo celkem 23 zemí EU více než 2000 izolátů gonokoků. Rezistence k cefiximu byla zjištěna jen ve 2 % případů, což je příznivé srovnání s rokem 2010 – 8,7 % a s rokem 2013 – 4,7 % rezistencí.

Naproti tomu v Evropě ale stoupá rezistence na azithromycin až na 8 % v roce 2014. Nejvyšší výskyt rezistence byl zjištěn u mužů  - v 10 % u homosexuálně orientovaných, v 9 % u heterosexuálních mužů; u žen se rezistence zjišťuje pouze ve 2 %.

V roce 2014 byl výskyt gonorey se 66 000 ohlášenými případy infekce, na druhém místě v početnosti výskytu infekcí – umístil se za vedoucími chlamydiemi.

Na výskyt je nutno myslet, podezření ohlásit, diagnostiku indikovat častěji, chránit se účinně ve zdravotnických profesích urgentní medicíny a obecně a pečlivě sledovat vývoj rezistence.

ROSENTHAL, M: Gonorrhea resistance decreased for some antibiotics, increased for others.

www.pharmacypracticenews.com/articleID=37940                     24 / 9 / 2016

 

 

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová