Závislosti

Opioidní epidemie v USA se nevyhýbá ani ikonickým celebritám


Kategorie: Aktuality Závislosti 
04.říjen 2016

Současná epidemie zneužívání opioidů s rozvojem závislosti na nich se v USA vyvíjí po celé uplynulé destiletí. Tehdy začala být účinná opioidní analgetika velmi tolerantně předepisována i praktickými lékaři jako účinná analgetika bez významnějších akutních nežádoucích účinků. Přípravky se pacientům velmi osvědčovaly. Preskripce se však postupně zcela vymkla z racionální terapie; postupně byly tyto přípravky vyžadovány dlouhodobě a stále častěji pacienty – klienty v ambulantní složce i pro své psychotropní účinky. Tato situace dosáhla rekordního počtu úmrtí na předávkování v roce 2014.

Hudební ikona - zpěvák a hudebník Prince podlehl ve svých 57 letech náhodnému a nezpozorovanému předávkování zřejmě fentanylem, a to  21. dubna 2016.

Pravděpodobně nebylo předávkování první a jediné. Již 15. dubna přistálo urgentně jeho soukromé letadlo při předávkování cestující hudební ikony kombinovaným přípravkem oxykodon-paracetamol  (acetaminofen). Byl úspěšně ošetřen v místní nemocnici i.m. podáním naloxonu.

Ale již v  předcházejících týdnech byla identifikována jeho návštěva ve čtyřech různých Wahlgren lékárnách. Opioidy byly u něho nalezeny i po jeho smrtelné akutní příhodě ve výtahu jeho natáčecího studia a apartmentu v Paisley Park. Den předtím byl kalifornský odborník osloven zpěvákovým týmem s prosbou o pomoc při jeho nebezpečné závislosti na opioidech.

Prince ve svém věku nebyl pravděpodobně klasickým mladistvým závislým. Byl již v roce 2010 operován kvůli bolestivému problému s kyčlí a následně pro bolest chronicky užíval oxykodon-acetaminofen v kombinovaném přípravku.

Jeho životní osud i jeho smrt podnítily v USA diskusi o vlivu chronické bolesti na vznik závislosti, o zanedbávání alternativních algeziologických možností, o vyžadované a snadné preskripci opioidů. Epidemický vývoj je předmětem diskusí na odborných fórech; svědčí i o fenoménu, že závislost se může vyvinout u každého - nezávisle na jeho sociálním a ekonomickém postavení. Riziko hrozí i dospělým,  v pokročilém věku, přichází často nepozorovaně a může se stát příčinou náhlé smrti.

PIZZI, MD: Overdose death of Prince puts new celebrity face on opioid epidemic.

www.painmedicinenews.com/articleID=36558 

 

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová