Epilepsie

Evropští odborníci na léčbu epilepsie v Praze


Kategorie: Aktuality Epilepsie 
11.září 2016

Je možné ovlivnit spojení nově vznikajících mozkových buněk dospělého člověka tak, aby vymizely epileptické záchvaty? Dostávají všichni epileptici nejlepší péči? A jak využít mobilní aplikace pro lepší kontrolu epilepsie? Otázky si položí v tomto týdnu více než 2 tisíce špiček v oboru epileptologie, které se letos sjedou do české metropole. Na akci plynule naváže Národní den epilepsie, který připadá na 30. září.

„Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou chorobou mozku vůbec. Ještě před 50 lety jsme uměli pomoci asi polovině nemocných, nyní až 90 % z nich,“ říká profesor MUDr. Milan Brázdil, přednosta 1. Neurologické kliniky LF MU a FN U sv. Anny v Brně. V Evropě trpí epilepsií přibližně 6 milionů lidí, v tuzemsku kolem 75 tisíc epileptiků.

Přestože je česká epileptologie na světové úrovni, stále se podle prof. Brázdila nedostanou všichni pacienti k léčbě, jež by jim mohla pomoci. Celkem 30 % epileptiků nereaguje na léky. Pro ně je vhodný operační zákrok, který může s vysokou pravděpodobností zcela zásadně změnit jejich kvalitu žití. Kromě operace mozku se provádí stimulace bloudivého nervu a nověji hluboká mozková stimulace prostřednictvím elektrod zavedených do hlubokých mozkových struktur. O možnostech operační léčby se však řada pacientů, především z menších měst a obcí, vůbec nedozví. Náklady spojené s takovými výkony jsou přitom srovnatelné s náklady na další zdravotní péči, kterou epileptik čerpá, například při úrazech hlavy způsobených pádem při záchvatu, či léčbou deprese, kterou nemocní často trpí.

Podle doc. MUDr. Petra Marusiče, přednosty Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedy České ligy proti epilepsii, se neurologové v posledních letech setkávají se změnou příčin epilepsie – objevují se častěji epilepsie na podkladě vývojových vad ve stavbě mozku. Se stárnutím populace přibývá ale také případů epilepsie po cévních příhodách mozkových, zcela novou příčinou je např. epilepsie autoimunitní.

Proč se tělo obrátí proti sobě a napadne zrovna nervovou soustavu, lékaři, stejně jako u dalších autoimunitních chorob, zcela přesně nedokáží zodpovědět. Významně narůstá v posledních letech také množství nově odhalených genů, jejichž poruchy se podílejí na vzniku některých epilepsií. Vědecké kapacity na epilepsii budou v Praze hovořit také o nové léčbě, která by do tuzemska měla přijít v příštím roce.

Poprvé se také na tomto fóru budou projednávat společné mezinárodní výzkumné projekty v oblasti epilepsie. Dalším tématem budou moderní technologie používané při diagnostice a léčbě epilepsií. Už nyní existuje několik aplikací, které například registrují pohyb lůžka při záchvatech, případně lze jimi sledovat třes rukou a vyhodnocovat tak například efekt změn v medikaci. Díky sociálním sítím se zase lépe propojují a komunikují spolu.pacienti, kteří kvůli nemoci mnohdy trpí sociální izolací.

Evropský epileptologický kongres, spoluorganizovaný Českou ligou proti epilepsii, začíná 11. a končí 15. září 2016. Neurologové jej však nemusí prosedět celý na místě, 14. září vyrazí do Stromovky podpořit pacienty Během pro epilepsii. K běhu vyzývají i širokou veřejnost, akce je zdarma a účastníci mohou volit ze dvou délek tratí: 2,5 nebo 4,5 kilometru. Jedinou podmínkou je přítomnost fialové barvy na oblečení – barvy epilepsie.

Epilepsie je neurologické onemocnění, charakterizované opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů. Ke stanovení diagnózy epilepsie zpravidla dochází při výskytu dvou a více epileptických záchvatů, výjimečně již po jednom takovém záchvatu. Druhů epilepsie je nyní již určeno více než 100. I typů záchvatů je několik a u jednoho pacienta se jich může vyskytovat i více než jen jeden. Záchvaty se mohou projevovat např. pouhým zahleděním, brněním, výpadkem paměti nebo pak známými křečemi končetin se ztrátou vědomí. Vyskytují se jak v průběhu dne, tak v noci během spánku. Přestože se epilepsie může objevit v kterémkoliv věku, jsou životní období, ve kterých je nový výskyt epileptických záchvatů častější než v jiných – hlavními vrcholy jsou první rok života a období stáří.

Česká liga proti epilepsii (ČLPE) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a zároveň národní „pobočkou Mezinárodní ligy proti epilepsii – International League Against Epilepsy (ILAE). Je dobrovolným sdružením lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Dle TZ

www.clpe.cz

www. mhw.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová