Žloutenka

Světový den boje proti žloutenkám


Kategorie: Aktuality Žloutenka 
27.červenec 2016

Ve čtvrtek 28. července si již podeváté připomeneme Světový den boje proti žloutenkám, který se letos nese v duchu globální výzvy eliminovat do roku 2030 virové hepatitidy, jakožto celosvětovou hrozbu veřejného zdraví. Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) si každoročně virové hepatitidy vyžádají život 1,4 milionů lidí po celém světě, což je počtem úmrtí řadí před onemocnění typu AIDS či malárie. Celkem existuje 5 hlavních typů viru žloutenky, mezi ty nejrozšířenější patří žloutenky typu A, B a C. Kromě tzv. sekundární prevence představuje účinnou ochranu očkování. To je dostupné pro děti a dospělé proti žloutence typu A a B.

Ať už se rozhodnete strávit letošní čtvrtek 28. července jakkoliv, lenošením u vody, grilováním s přáteli, ozdobením těla tetováním, dobrým skutkem v podobě darování krve nebo svůj volný čas vyplníte sportem, pamatujte na to, že všechny tyto činnosti patří mezi situace, při nichž je možné se nakazit žloutenkou. Nejen na tuto skutečnost se snaží každoročně již podeváté upozornit Světový den boje proti žloutenkám.

Letos se nese v duchu globální výzvy zredukovat do roku 2030 výskyt onemocnění do takové míry, že přestane být pro lidstvo významným zdravotním problémem, jakým v současné době bezesporu je. Cílem vytvořené platformy NOhep je dosáhnout eliminace virových hepatitid, a zařadit ji tak mezi naše největší úspěchy lidstva („NOhep…. Our Next Greatest Achievement“).

Letošní rok je považován za stěžejní v prevenci virové hepatitidy. Již v květnu členské státy WHO přijaly tuto první novou globální strategii, na jejímž základě se zavázaly do roku 2020 snížit o 30 % počet nových případů nákazy hepatitidou typu B a C a k poklesu úmrtnosti o 10 %. Tohoto cíle by mělo být dosaženo například rozšířením vakcinačního programu zaměřeného na žloutenku typu B, lepším přístupem k diagnostice a léčbě hepatitidy typu B a C či větší bezpečností při práci s krví, díky čemuž by do roku 2030 mělo být zachráněno 7,1 milionů životů.

Na více než 352 milionů korun přišla v loňském roce Všeobecnou zdravotní pojišťovnu péče o klienty, u nichž lékaři vykázali některý z typů hepatitidy. Ještě před třemi lety, tedy v roce 2013, to bylo jen 295,5 milionu. Rostoucí náklady souvisí s tím, že nemocných v posledních třech letech výrazně přibývá. Největší nárůst případů (a tedy i nákladů) je u žloutenky typu A – za tři roky stoupl jejich počet o 81 % a výdaje na léčbu narostly dokonce o 147 % (ze 43 milionů korun v roce 2013 na 106,6 milionu korun v roce 2015). VZP se tomu snaží čelit a klientům nabídla příspěvky na očkování.

VZP se rozhodla podpořit zájem svých klientů o ochranu proti žloutence tím, že jim nabídla příspěvek na vakcínu. Dospělí mohou získat až 500 korun v rámci příspěvku na vybraná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Ještě lépe jsou na tom děti od dvou do pěti let – pro ty pojišťovna spustila speciální očkovací program, v němž mohou čerpat na vakcínu až 850 korun. V současnosti nabízí medicína dětem i dospělým účinnou ochranu proti žloutence typu A a B, a to jak proti každému typu zvlášť, tak i prostřednictvím jedné kombinované vakcíny. Vakcína proti žloutence typu C se momentálně vyvíjí.

Světový den boje proti infekčním žloutenkám je jeden ze sedmi osvětových zdravotních dnů, které uznává a podporuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Aktivity koordinuje společně se Světovou aliancí proti žloutence.

Světová aliance proti žloutence (World Hepatitis Alliance) vznikla v roce 2007 a sdružuje více než 220 organizací z celého světa. Cílem Aliance je zvýšit povědomí o tomto infekčním onemocnění a koordinovat boj proti žloutence na celém světě.

World Hepatitis Alliance. World Hepatitis Day 2016. Dostupné z: http://worldhepatitisday.org/WHO. World Hepatitis Day 2016. Dostupné z: http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2016/event/en/ http://worldhepatitisday.org

Dle TZ www.amic.cz

           www.vzp.cz

           www.gsk.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová