Encefalitida

Evropská klíšťová encefalitida


Kategorie: Encefalitida Aktuality 
08.červenec 2016

Virus klíšťové encefalitidy (ang. tick-borne encephalitis virus, TBEV), původce stejnojmenného závažného onemocnění, je na našem území přenášen především klíšťaty Ixodes ricinus. Člověk se nejčastěji nakazí po přisátí infikovaného klíštěte nebo alimentární cestou po požití nepasterizovaného mléka a mléčných výrobků. Příkladem může být aktuální lokální epidemie klíšťově encefalitidy (TBE) v Košicích, na niž upozorňuje Státní zdravotní ústav (www.szu.cz) . Zde bylo registrováno 32 osob, které se nakazili po konzumaci ovčích sýrů.  Obecně se spekuluje i o přenosu viru z neočkované matky na dítě při kojení. Inkubační doba onemocnění kolísá mezi 7 – 14 dny při nákaze získané klíštětem, u alimentárního přenosu se doba může zkrátit na pouhé dva dny.

Studie naznačují, že pokud je titr viru ve slinných žlázách klíštěte malý, nemusí vůbec dojít k nákaze, a že riziko infekce může narůstat s délkou sání díky zvyšující se replikaci viru ve slinných žlázách. Stejně tak může dojít u daného jedince k tvorbě protilátek, aniž by se vyskytly klinické příznaky.

Klíšťovou encefalitidou onemocnělo podle Státního zdravotního ústavu mezi lety 2005 – 2015 asi 7078 pacientů, přičemž nejvyšší počet byl zaznamenán v roce 2006. ( www.szu.cz).

Ačkoli minulé roky zaznamenaly klesající trend v morbiditě TBE, letošní rok by mohl být výjimečný, protože od ledna do května 2016 bylo evidováno již 34 případů. Pro zajímavost – během minulých čtyř let se počet nemocných v prvních pěti měsících roku pohyboval pouze kolem 10!  Nejvyšší riziko (tedy nejvyšší aktivitu klíšťat) hlásí v těchto dnech i Český hydrometeorologický ústav (www.chmi.cz).

Podle Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie bylo například v roce 2013 na našem území nahlášeno 625 případů TBE, z toho větší část tvořili muži (62,2 %). Nejvíce osob (444, tj. 71 %) se nakazilo přisátím klíštěte, 153 osob (24 %) nebylo schopno příčinu nákazy objasnit, 12 osob (2 %) bylo poštípáno hmyzem, 11 osob (2 %) ohlásilo možnou nákazu při odstraňování klíštěte ze zvířete a 5 osob (1 %) se infikovalo alimentární cestou.

 Zajímavé je, že 15 osob bylo očkováno alespoň jednou dávkou vakcíny a byla zaznamenána 2 úmrtí, z nichž 1 člověk byl řádně očkován. Nejvyšší počet případů byl zaznamenán tradičně v teplých měsících – červen (101 nákaz), červenec (130) a září (133). Za tento rok byl nejvíce postižený kraj Jihočeský, kde incidence dosahovala 19,6 případů/100 000 obyvatel, dále následovala Vysočina (9,4/100 000), Plzeňský (8,6/100 000), Olomoucký (7,5/100 000) a kraj Ústecký (6,3/100 000).

V současné době existují na trhu čtyři vakcíny proti klíšťové encefalitidě, ale pouze dvě jsou dostupné v Evropské unii. I když Česká republika patří mezi státy s nejvyšším rizikem nákazy TBE (≥5 případů/100 000 obyvatel), míra proočkovanosti obyvatel je stále velmi nízká a podle odhadů z roku 2013 dosahuje 23 %. Prvenství zaujímá Rakousko, kde se dlouhodobě drží úroveň vakcinace mezi 80 – 90 %, a to díky silné vakcinační kampani mezi lety 2000 – 2011, díky které se podařilo předejít odhadem 4 000 nových případů.

Vzhledem k tomu, že Česká republika, ale i jiné státy, postrádají očkovací registr, nejsou známy přesné údaje o očkování proti TBE a hrubé odhady se provádějí na základě údajů o prodaných vakcínách. V současné době proto existuje jen málo spolehlivých informací o skutečné úrovni vakcinace proti TBE.

Klíšťová encefalitida je nejrozšířenější virus přenášený klíšťaty v Evropě, který ročně způsobuje tisíce onemocnění. Ačkoli se o tomto onemocnění v laické veřejnosti už poměrně dobře ví, míra proočkovanosti je na našem území stále velmi nízká a to i přes to, že dostupné vakcíny vykazují vysokou imunogenicitu a bezpečnost. Pozornost by se měla upírat i na přenos TBEV mlékem a mléčnými výrobky a to zejména v dnešní době, kdy lidé s oblibou produkty kupují od menších producentů, kteří pasterizaci často odmítají s tím, že sýry poté ztratí svoji chuť a prospěšné probiotické kultury (www.szu.cz).

Na klíšťovou encefalitidu neexistuje žádná účinná léčba, proto platí, že nejúčinnějším lékem je prevence. Nutno dodat, že klíšťová encefalitida zdaleka není jediným závažným onemocněním, která klíšťata přenášejí. (Redakčně kráceno). 

Podpořeno ze Specifického výzkumu MU. 

Citace u autorky

Bc. Lucie Skříčková, RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D., Doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

 

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová