Cestování

Možná zdravotní rizika při konání olympijských her v Rio de Janeiro


Kategorie: Aktuality Cestování 
27.červen 2016

Letní olympijské hry (LOH) 2016 se budou konat od 5. do 21. srpna v Rio de Janeiro a okolí (Copacabana, Maracana, Deodoro, Barra), olympijský fotbalový turnaj budou hostit i mnohem vzdálenější oblasti, města Belo Horizonte, Brasilia, Salvador de Bahia a dokonce Manaus ležící na Amazonce. Rozdíly v průměrných teplotách i srážkách jsou mezi tropickým severem a jihem v mírném klimatickém pásmu Brazílie výrazné. To má vliv na výskyt a přenos jednotlivých nemocí, nejen na infekce přenášené bodavým hmyzem. Na severu a ve vnitrozemí se vyskytuje tropická malárie, žlutá zimnice, schistosomóza a další exotické nemoci. Spektrum nemocí na jihu je podobné naší zemi.

Letních olympijských her se zúčastní přes 10.000 sportovců z více než 200 zemí, počet dalších členů výprav se společně se zahraničními návštěvníky odhaduje na více než půl miliónu. Následně se v Rio de Janeiro budou ve dnech 7. až 18. září konat i paraolympijské hry s více než 4000 sportovci. Každá velká mezinárodní akce s účastí velkého množství lidí prakticky z celého světa představuje rizikovou situaci i po zdravotní stránce.

„Základem pro přípravu na cestu do Brazílie by mělo být očkování proti nemocem, které se vyskytují i v Evropě včetně České republiky tj. virová hepatitida A i B, meningokoková meningitida, u starších a chronicky nemocných proti pneumokokům, případně i proti černému kašli. K tomu se doporučuje vakcinace proti břišnímu tyfu, i když riziko nákazy přímo v hlavním dějišti her nebude příliš vysoké. Pokud návštěvník plánuje navštívit i jiné části země než Rio de Janeiro, např. hlavní město, vodopády Foz do Iguacu nebo Amazonii, je vhodné očkovat se i proti žluté zimnici a podle specifického rizika zvážit i očkování proti vzteklině,“ uvedl na TK  koncem června 2016 v Praze doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., prezident Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny a odborný garant center očkování a cestovní medicíny Avenier.

Virová hepatitida A – nákaza virem hepatitidy A hrozí především od osob, které ještě navenek nemají zjevné příznaky infekce. Nemají žlutou kůži ani oči, necítí zdravotní problémy, a proto se pohybují v populaci bez uvědomení si vlastní infekčnosti. Přenos nehrozí jen přímým kontaktem ale i prostřednictvím různých povrchů a předmětů. Na nich vydrží  virus za ideálních okolností až několik týdnů. Pokud neočkovaná osoba onemocní, její blízké kontakty se musí podrobit karanténním opatřením a opakovanému vyšetření v průběhu 50 dnů. Dvé dávky vakcíny poskytují dlouhodobou až doživotní imunitu.

Břišní tyfus – závažná infekční nemoc, která hrozí zejména od bezpříznakových nosičů. Přenáší se hlavně vodou, jídlem, rukama, rizikové jsou především tepelně neupravené potraviny. Neočkovaný člověk ohrožuje nejen své zdraví, ale po návratu domů i své nejbližší okolí.

Salmonelóza – představuje 38,5 % hospitalizovaných dětí s průjmem (Savador, Bahia), 71 % průjmů u těhotných žen (Porto Alegre). Většina epidemií je z kontaminovaného jídla.

Schistozomiáza – vyskytuje se střevní forma způsobená parazitem Schistosomamansoni.Výskyt na 11 % území Brazílie, postižených až 10 % obyvatel venkova v některých místech. Schistosomiáza – způsobuje 1,1 % z úmrtí na infekční příčiny. Široké spektrum komplikací – od apendicitidy přes neplodnost až po rakovinu. Dlouhodobě nenápadný průběh.

Meningokoková meningitida – nebezpečný bakteriální zánět mozkových blan přenášející se nepozorovaně vzdušnou cestou zejména od bezpříznakových nosičů. Těch je v populaci všech zemí kolem 10 %. Riziko představují prostory s vysokou koncentrací osob z různých zemí, tedy nejen dějiště olympiády, ale už předtím i letiště a letadlo. Fyzická zátěž, stres, únava představují rizikové faktory vzniku invazivní infekce, u které jde doslova o minuty. K úmrtí často dochází do 24 hodin od prvních příznaků, které připomínají ze začátku chřipku.

Černý kašel - 2007-2014 v Brazílii více než 80.000 suspektních a potvrzených případů pertuse,1996-2013 – 19.047 hospitalizovaných dětí, z toho 498 úmrtí. Přenos vzdušnou cestou, zejména v prostorách s vysokou koncentrací osob.

Další respirační nákazy preventabilní očkováním jsou pneumokokové infekce, plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice, TBC.

Mezi kožní nákazy patří svrab, který se projevuje svěděním, hlavně v noci, např. mezi prsty, kožní vyrážkou, zarudnutím. Vysoce infekční, přenos při těsném kontaktu s pokožkou nebo oblečením nakažených. Syfilis - 2439 pozitivních dárců krve v Sao Paolo za 4 roky. 8,3 % léčených genitálních vředů. Až 1 % těhotných žen celostátně.

Virová hepatitida B – je nebezpečná nákaza ohrožující zdraví a život infikované osoby. Přenáší se pohlavním stykem i při zdravotnických a dalších invazivních výkonech, např. tetování, piercing, akupunktura, stomatologické výkony, injekce, infuze, transfuze apod. Tři dávky vakcíny poskytují většině očkovaných až doživotní imunitu.

Další vybrané endemické infekce z hlediska možného ohrožení zahraničních návštěvníků:

HPV infekce (možnost prevence vakcinací), virová hepatitida C, HIV infekce, kapavka, chlamydie, herpetické nákazy.

Vzteklina - bez očkování vždy smrtelná infekce, která se přenáší kousnutím nebo olíznutím rány nakaženým zvířetem. Po vstupu viru do mozku již není možné zabránit fatálnímu dopadu. V turistických oblastech jsou rizikem hlavně toulavé smečky psů a místy i opice. Podcenit nelze ani pokousání netopýrem. V některých místech Jižní Ameriky byl zjištěný i přenos viru vztekliny vzdušnou cestou z výkalů netopýrů v jeskyních. Preventivní očkování před odjezdem zahrnuje 3 základní dávky v rozpětí 3 až 4 týdnů aplikované do ramena.

Malárie- riziko je v Amazonii, na severu a severozápadě země i v její střední části. Ve městě Rio de Janeiro je riziko pro turisty minimální až prakticky nulové, Preventivní užívání antimalarik při pobytu v centru olympijského dění není nutné, ale je nutné používat po setmění repelenty a moskytiéru.

Žlutá zimnice - endemické oblasti pokrývají většinu území Brazílie, v brazilských městech se však nevyskytuje. Očkování proti žluté zimnici není při vstupu do Brazílie není povinné, ale doporučuje se. Doplňkovou ochranou je použití účinného repelentu, očkování to však nemůže nahradit.

Dengue - je nejčastější virová infekce přenášená bodavým hmyzem na světě. Vyskytuje se prakticky ve všech exotických zemích subtropů a tropů. Přenáší ji agresivní komár Aedes vstupující do lidských obydlí. Počty komárů se zvyšují v období dešťů. Akutní nemoc se projevuje horečkou, bolestí hlavy a končetin, které postiženého připoutají na lůžko. Opakovaná infekce jiným ze čtyř lidských typů viru hrozí závažnými komplikacemi. V Brazílii je několik měsíců registrovaná nová vakcína proti dengue, v Evropě však zatím není k dispozici. Pro naše občany je hlavní prevenci účinný repelent použitý v denních hodinách.

Infekce virem Zika probíhá jako akutní horečnatá nemoc podobná chřipce. Čtyři pětiny nakažených mají bezpříznakový průběh, přesto však mohou být zdrojem viru pro komára – přenašeče. Bezpečný interval pro otěhotnění se považuje 8 týdnů po návratu z endemické oblasti u ženy a až 6 měsíců u muže. Virus totiž přetrvává ve spermatu déle než v krvi. Toto období není nutné dodržovat v případě negativního výsledku virus neutralizačního testu na protilátky proti viru Zika.

Chikungunya - virová infekce přenášená komáry pocházející z východní Afriky. Smrtnost této nemoci je sice nízká, ale dlouhodobá postinfekční bolest kloubů významně snižuje kvalitu života. Vakcína není k dispozici, obranou před nákazou je repelent a vhodné oblečení.

Základní preventivní opatření v průběhu pobytu v Brazílii: Vyhnout se nedostatečně zpracovanému jídlu, hlavně masu, krémům, majonézám, nebalené točené zmrzlině, zákuskům, syrové zejména salátové zelenině, zbytek zeleniny omýt nezávadnou pitnou vodou nebo tepelně upravit, nekonzumovat ovoce nakrájené neznámým člověkem ani pouliční ovocné džusy.

Používat pravidlo 6 O: Obchod, originál, otevřít, oloupat, omýt, ovařit.

Pečlivě dbát na hygienu rukou. Vyhnout se kontaktu s povrchovou sladkou vodou, zejména stojatou a pomalu tekoucí. Pečlivě používat repelent a to i v denních hodinách, aplikuje se na opalovací krém, při jeho opětovném natření je nutné znovu nanést i repelent. Aplikovat chráněný pohlavní styk.

Nenavštěvovat chudinské čtvrtě. Návštěva Brazílie není aktuálně vhodná pro těhotné ženy.

Dle TZ

www.jnpublicity.cz

www.ockovacicentrum.cz

 

 

 

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová