Výživa a strava dětí

Úroveň školního stravování je v ČR vysoká


Kategorie: Aktuality Výživa a strava dětí 
24.červen 2016

Systém školního stravování je v České republice zaveden již déle než 50 let. Aktuálně se ve zhruba 8 tisících jídelnách stravuje více než 123 tisíc dětí. České školní jídelny jsou světovým unikátem, nabízí totiž vysokou kvalitu jídel za velice nízké ceny, díky kterým jsou obědy dostupné téměř pro všechny. Za největší nedostatky experti považují nízké finanční ohodnocení personálu, jejich nedostatečnou edukaci a špatné stravovací návyky dětí. 

Odborníci se shodují, že český systém školního stravování je v porovnání s jinými zeměmi na vysoké úrovni. Jeho největší předností je cenová dostupnost podávaných obědů, které v průměru stojí 20 až 30 korun. Díky tomu se využitelnost jídelen pohybuje na hranici 80 %.  Školní stravovací zařízení se trvale zlepšují i v kvalitě a pestrosti nabízených obědů. Jídelny zvládají lépe uvařit klasické a masité pokrmy, moderní a bezmasá jídla jsou pro ně na přípravu náročnější. I v této oblasti se však stav zlepšuje díky podpoře odborných materiálů a projektů ze Státního zdravotního ústavu a ministerstva zdravotnictví.

Podávaná jídla v tuzemských jídelnách ve velké míře splňují i výživové normy. Data České školní inspekce ukazují, že u téměř všech druhů potravin je limit dodržen alespoň z 80 %. Nejlepší stav je v nabídce masa, cukrů a zeleniny, kde je limit spotřebního koše dodržen z 95 %. Nejnižší plnění na strávníka se pak projevilo v komoditách mléko, luštěniny, ovoce a ryby. Luštěniny a ryby nejsou děti zvyklé konzumovat z domova, a proto i jídelny zařazují tato jídla na jídelníčky méně často. Z tohoto důvodu je potřeba informovat i rodiče, aby se děti naučily jíst všechna jídla.

Kvalita školního stravování je ovlivněna nejen četností jednotlivých druhů potravin, ale také jejich stupněm prvotního zpracování a původem. Na výkon dětí ve škole má pozitivní vliv i vyvážená strava složená z průmyslově nezpracovaných potravin. Z tohoto důvodu až čtvrtina škol využívá čerstvé regionální potraviny a více než polovina potraviny s nízkým stupněm zpracování.

Přestože se systém školního stravování trvale zlepšuje, stále trpí určitými nedostatky. Podle odborníků se projevují především v nízkém platovém ohodnocení zaměstnanců jídelen a opomíjení edukace personálu i rodičů. Experti navíc kritizují i stravovací návyky dětí a obecně jejich přístup k jídlu.  Velkým problémem je pak i množství jídla, které děti vracejí, aniž by se jej dotkly. Důvodem přitom není chuť nebo vzhled jídla. Tím, že jsou děti obklopeny dostatkem všeho, jídla si mnohdy neváží a nedokáží tak ani ocenit práci lidí, kteří jim každý den jídlo připravují. Dle TZ

www.asjcr.cz

www.jidelny.cz

www.vitalvibe.cz

www.lesensky.cz 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová