Knižní recenze a anotace

Tomáš Sosna a kol.: Diabetická retinopatie – diagnostika, prevence, léčba


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
13.červen 2016

Axonite CZ, druhé rozšířené vydání, 2016, str. 280, nová řada edice Medicinae peritus

 

Diabetická retinopatie je jednou z nejčastějších příčin slepoty nejen v České republice, ale i v dalších rozvinutých zemích. Mimo sociálních problémů, které toto postižení přináší, je i velkou ekonomickou zátěží, protože léčba je velice nákladná. V publikaci se prolíná úzká a nezastupitelná spolupráce diabetologů a oftalmologů.

Kniha je členěna do 24 logicky řazených kapitol.  Úvodní historický přehled připomene obtížné začátky vědeckých poznatků, druhá kapitola věnovaná vlastnímu onemocnění diabetem je výborným startem pro následující části publikace (historie diagnostiky a léčby diabetické retinopatie, vyšetřovací metody, fluorescenční angiografie, optická koherenční tomografie, včetně ultrasonografického vyšetření i perimetrie, která je nezbytnou součástí vyšetřovacích technik.

Patogeneze onemocnění a klinická morfologie jsou podrobně popsány v samostatných částech. Velká pozornost je věnována diabetické makulopatii – makulárnímu edému vzhledem k rozsahu a významu postižení. Rutinní vyšetření očního pozadí je velkou příležitostí zachytit a sledovat patologické změny. Časná stadia retinopatií jsou spojena s mnoha systémovými komplikacemi. Retinopatie se tak stává markerem škodlivých účinků na celý cévní systém (Purtscherova retinopatie, syndrom suchého oka, znamení modlitby – postižení  periartikulárních pojivových tkání apod.). Rizikové a protektivní faktory diabetické retinopatie v následující kapitole ukazují nepředvídatelnost průběhu a rozvoje postižení. Operaci katarakty u diabetických pacientů je věnována samostatná kapitola.

Prevenci a léčbě diabetické retinopatie, která se opírá o režimovou a farmakologickou léčbu ovlivnitelných rizikových faktorů je věnovaná  samostatná část publikace.  Podrobně je popsána terapie laserem i její komplikace, léčba diabetického makulárního edému léčivy podávanými intravitreálně, včetně invazivního podávání anti-VEGF preparátu tenkou jehlou do sklivce i principů vitrektomie a jejích komplikací.

Kniha je doplněna výbornými fotoreprodukcemi, názornými grafy, tabulkami a bohatým seznamem odborné literatury.

Na publikaci se podíleli špičkoví odborníci. Od prvého vydání této monografie uplynulo čtrnáct let, které jsou poznamenány raketovým startem medicínského poznání i vývojem technických i farmakologických možností. Zdokonalil se systém screeningu i vyšetřovacích metod. Uskutečnila se také úzká spolupráce mezi Českou diabetologickou společností ČLS JEP, Českou oftalmologickou společností  ČLS JEP a Českou vitreoretinální společností. Svým rozsahem a podrobným uvedením soudobých medicínských možností se stává důležitým zdrojem znalostí pro lékaře všech odborností.

 

Autor: MUDr. Olga Wildová