AIDS

Češi s HIV žijí s chorobou již 30 let


Kategorie: Aktuality AIDS 
08.červen 2016

Někteří pacienti, kteří se HIV nakazili mezi prvními v České republice, a u nichž byla nemoc odhalena v první polovině devadesátých let minulého století, díky snaze lékařů i stále účinnějším lékům úspěšně s nemocí bojují – déle než 30 let. Vděčí za to každodennímu pravidelnému dodržování předepsané terapie a včasnému odhalení nákazy. Jejich životní styl se přitom až na užívání léků příliš neliší od běžné populace. „Zdá se velmi pravděpodobné, že, pokud je infekce odhalena krátce po nákaze, se dobře spolupracující pacient s velkou pravděpodobností dožije průměrného věku,“ říká MUDr. David Jilich z Infekční kliniky a HIV centra Nemocnice Na Bulovce.  

Dle odborníků je však nutné splnit dvě zásadní podmínky: včasné zachycení infekce pomocí testování a následné přísné dodržování předepsané terapie, která zahrnuje každodenní užívání léčiv. Celkový zdravý životní styl pak naději na prodloužení života pouze zvýší. Podle odborníků je hlavním předpokladem takto převratného posunu léčby ve srovnání s jejími začátky především skutečnost, že pacientům jsou dnes k dispozici mnohem účinnější léky.

 Pokud jde o běžný režim nemocného je to především nutnost užívat léky každý den, což ale platí i pro diabetiky nebo osoby s vysokým krevním tlakem. Jediný skutečný rozdíl je tak nutnost chránit své okolí před přenosem HIV infekce. Zkušenost s antivirotiky je kratší než průměrná doba, po kterou trvá lidský život. Proto současné odhady délky přežití vychází z různých pozorování a počítači sestavených modelů. Zdá se ale velmi pravděpodobné, že dobře spolupracující osoba odhalená krátce po nakažení se s velkou pravděpodobností dožije průměrného věku. Toto platí také u osob diagnostikovaných v posledních 20 letech. Lidé odhalení s HIV infekcí dříve neměli možnost od samého začátku užívat tak účinnou léčbu, jaká je dnes. Přesto někteří z těch, kteří byli odhaleni v polovině devadesátých let minulého století mezi prvními v ČR, stále žijí. Někteří z nich tedy již více než 30 let.

Alfou a omegou celé léčby je paradoxně její začátek. Včasné odhalení HIV infekce zásadním způsobem ovlivňuje prognózu. Platí, že čím dříve je infekce zaléčena, tím příznivější má průběh, což se odrazí v délce přežití a zdravotním stavu. Stejně tak platí, že přítomnost viru HIV v těle lze odhalit pouze cíleným laboratorním testem. V ohrožení je přitom prakticky každý, protože i když pěstujeme sexuální vztah pouze s  jednou osobou, nikdy nemáme absolutní jistotu ohledně její případné nevěry.

Podle odborníků je dodržování léčby důležité i z důvodu poklesu infekčnosti pacienta, tj. jeho schopnosti nakazit jinou osobu virem HIV. Tohoto stavu lze dosáhnout pravidelným každodenním užíváním předepsaných léčiv, v jehož důsledku v těle dojde k poklesu takzvané „virové nálože“.

Úspěšně léčený člověk je výrazně méně infekční v porovnání s neléčenou osobou díky minimalizovanému množství virových částic v tělesných tekutinách. Riziko přenosu HIV na druhou osobu, např. nechráněných sexem, je pak velmi malé, ale ne nulové. Je tedy stále nutné myslet na ochranu a být obezřetný.Ochrana je důležitá i mezi dvěma osobami s HIV, které spolu sexuálně žijí. Virus totiž v každém člověku žije vlastním životem a mutuje. Pokud je osoba s HIV vystavena jinému podtypu tohoto viru, může to negativním způsobem ovlivnit její léčbu. Dle TZ

 

www.gsk.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová