Zajímavosti

První pacienti využívají již domácí hemodialýzu


Kategorie: Zajímavosti Aktuality 
30.květen 2016

Pokud naše ledviny neplní svoji přirozenou čisticí funkci, musí být očišťování našeho těla zajišťováno mimotělně. Krev je z těla odváděna do hemodialyzačního přístroje, který z ní pomocí speciálního filtru odstraňuje odpadní látky. Tato léčba probíhá v dialyzačních střediscích a pacienti na ni dojíždějí na pravidelné terapie zpravidla 3x týdně na 4 až 5 hodin. Od letošního roku mají možnost podstupovat hemodialýzu doma.

Pocit svobody, příjemnější využití času, více společných chvil s rodinou a dalšími blízkými – to jsou hlavní důvody uváděné pacienty, kterým selhaly ledviny a kteří se rozhodli pro léčbu doma místo pravidelného dojíždění do dialyzačního střediska.

„Výhodami domácí hemodialýzy jsou soukromí, rodinné prostředí a intenzivnější léčebný režim přizpůsobený navyklému způsobu života,“ vyjmenovala MUDr. Michaela Ságová, lékařská ředitelka dialyzačních středisek NephroCare. Řada studií podle ní prokázala, že možnost aktivně se podílet na vlastní léčbě má pozitivní vliv na klinické výsledky dialyzovaných pacientů. Těmto pacientům i jejich rodinám poskytuje provozovatel dialyzačních středisek, nejen potřebné technické vybavení, ale také maximální podporu v oblasti školení pro daný systém a zároveň také servisní i logistickou podporu.

„Pacient ovšem musí být rovněž manuálně zručný, psychicky stabilní, schopný naučit se potřebným dovednostem – napojit se sám na přístroj, odpojit se, řešit alarmové situace – a dokázat se rozhodnout,“ zdůraznila primářka dialyzačního střediska v Praze-Motole.

Domácí hemodialýza je vhodná také pro ty pacienty, jimž standardní léčebný režim nestačí. Vyšší frekvence léčby v prostředí domova a možnost prodloužit si jednotlivé terapie se výrazně projeví na zlepšení klinického stavu pacienta. Při vyšší frekvenci a účinnosti léčby se rovněž mohou snížit dávky některých léků.  

Důležitým předpokladem k zavedení metody u konkrétního pacienta je také technické zázemí v jeho domácnosti. Je třeba mít dostatečný a vhodný prostor a silný a stabilní přívod vody a elektrického proudu. Pacienta s domácí hemodialýzou jednou měsíčně navštěvuje technik společnosti Fresenius Medical Care, který kontroluje technický stav přístroje a vodárny, provádí potřebnou údržbu a dezinfekci a odebírá ke kontrole vzorky vody. Specializovaná zdravotní sestra navštěvuje pacienta v měsíčním intervalu – kontroluje zdravotnický materiál a léky, připravuje objednávku na chybějící zásoby, kontroluje klinický stav pacienta i cévní přístup a provádí odběry krve. Prověřuje rovněž pacientovy postupy a radí mu v otázkách zvládání procedur i dietních opatření. V případě nenadálých komplikací je kdykoli připravena k pacientovi zajet nebo poradit po telefonu.
Na dialyzační středisko za lékařem  dochází pacient jednou měsíčně.

Dle TZ.

www.fmc-ag.com

Autor: MUDr. Olga Wildová