Medicína

Mezinárodní centrum klinického výzkumu ve FN v Brně


Kategorie: Aktuality 
24.květen 2016
Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) dokončilo v uplynulých dnech budování klinicko-farmakologické jednotky pro testování nových léčivých látek. Shodou okolností právě v době Mezinárodního dne klinických hodnocení, který si celý svět každoročně připomíná 20. května, a na který jsme upozornili na našich stránkách.  Klinicko-farmakologická  jednotka je zaměřena na první fázi klinického testování léčivých látek, kdy je poprvé ověřována účinnost a zároveň bezpečnost daného přípravku na lidských účastnících

Nová jednotka disponuje pěti plně vybavenými monitorovacími lůžky s možností intenzivní péče (JIP) a veškerého zázemí pro účastníky studií, včetně možnosti ambulantního provozu. Velkou výhodou je samotné umístění jednotky v prostorách svatoanenské fakultní nemocnice, které umožňuje provádění klinickýchhodnocení nejen se zdravými dobrovolníky, ale také s pacienty trpícími konkrétní chorobou. Jedinečná je v tom, že její součástí jsou čisté prostory pro přípravu léčivých látek. To umožňuje minimalizaci času od přípravy látky k její aplikaci pacientům.

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a jejím centru klinického výzkumu FNUSA-ICRC je každý rok uskutečňováno zhruba 160 klinických hodnocení. „Účast v klinické studii přináší pacientům řadu výhod. Nejen že získají přístup k novým možnostem léčby, což může být po vyčerpání veškerých dosavadních možností pro některé nemocné bezesporu přínosem, ale hodnocený lék je v rámci klinické studie pro pacienty bezplatný,“ přibližuje pověřená vedoucí oddělení klinických studií. „Během klinické studie jsou pacienti sice zváni na kontroly častěji než při běžné praxi, mnohdy je to ale pacientovi sponzorem studie kompenzováno. Na webu FNUSA-ICRC se připravuje online registrační formulář, kde se mohou zájemci o účast ve studii přihlásit - pacienti i zdraví dobrovolníci!“

U sv. Anny v Brně se provádějí klinické studie pro téměř všechny velké farmaceutické společnosti. Od roku 2013 je nemocnice jako  jediná   v ČR Prime Site (preferovaný partner) největšího zprostředkovatele klinických studií na světě americké společnosti Quintiles. Lékaři FNUSA se tak mají možnost podílet na všech celosvětových klinických studiích, které tato společnost organizuje pro většinu nadnárodních výrobců léčiv.                    

Centrum klinického výzkumu ve FN u Sv. Anny se snaží zvýšit počet prováděných klinických studií. Úspěšně se prezentovalo rovněž na konferenci Evropské sítě pro klinické studie ECRIN-ERIC v Praze pořádané při příležitosti Mezinárodního dne klinických hodnocení. (Dle TZ).

www.fnusa.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová