Poruchy spánku

Částečná spánková deprivace u anesteziologů - studie


Kategorie: Poruchy spánku Aktuality 
30.březen 2016

Mimořádné příhody a nehody v příčinné souvislosti se spánkovou deprivací znamenají v USA ekonomický náklad 43 – 56 miliard US dolarů ročně. Exekutivní pozornost je na spánkovou deprivaci obzvláště citlivá. Kognitivní schopnosti a jejich zhoršení při dlouhé bdělosti jsou individuálně velmi odlišné a kromě toho významně závisí na cirkadianní rytmicitě. Mírný stupeň únavy je srovnatelný s lehkou až střední opilostí. U lékaře postihuje úroveň bdělosti, jeho schopnost rozhodování a v naléhavých situacích ohrožuje bezpečnost pacientů. Vztahuje se to i na lékaře po noční službě.

Zkoumaný soubor zahrnul 17 lékařů, u nichž byla měřena reakční doba pomocí Psychomotor Vigilance Test (PVT-192) a u každého z nich byla zjištěna ve dvou oddělených obdobích:. před 8. hodinou ranní běžného dne bez předchozí noční služby a před 8. hodinou ranní po noční službě do 17 hodin odpoledne.

Reakční doba, resp. její rychlost klesla u všech lékařů po testu č. 2 v porovnání s testem provedeným podle bodu 1., ale nepříznivý rozdíl mezi oběma skupinami u týchž jedinců nedosáhl statistické významnosti. Porovnány byly údaje po 1. testu: 265 +- 40 versus po 2. testu u týchž jedinců s výsledky 295 +- 87, p = 0,098 při ověření výsledků t-testem.

I když rozdíl nebyl statisticky významný, všichni účastníci měli zhoršenou motorickou a rozhodovací výkonnost po noční službě. Celkově byla snížena kognice, nepříznivý byl i výkyv ve schopnosti soustředění, v náladě, paměti a rozhodování, v konkrétním provedení manuálních výkonů.

Výsledky studie si vyžadují pokračující výzkum zejména pro urgentní situace a postupy, které jsou v anesteziologické profesi velmi významné a mají zásadní vliv i na bezpečnost pacienta.

SADAT, H, RAMAN, VT, CAMBIER, GS, RICA, J et al: Effect of partial sleep deprivation on motor task performance in anesthesiological faculty.

ANESTHESIOLOGY 2015, San Diego, A1148, October 24, 2015

www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/printAbstract.htm;jsessionid=41B882

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová