Hubnutí - obezita

České rodiny se přejídají


Kategorie: Hubnutí - obezita Aktuality 
19.říjen 2015

Dle TZ z října 2015 se české rodiny při jídle neumí kontrolovat. Podle průzkumu se až 84 % z nich přejídá. Mezi hlavní důvody patří přílišný apetit, paradoxně však také spořivost, která Čechům nedovolí vyhodit zbytky jídla. Alarmující jsou také zjištění, která odhalují časté až patologické přejídání téměř jedné třetiny mladých rodin. Kritický stav panuje rovněž mezi jedinci s vysokým BMI indexem. Občasné přejídání je běžné u 97 % z nich. Závěry vyplývají z další části rozsáhlého průzkumu Nadace Kooperativa „Česká rodina žije“.

Přísloví, že jíst se má do polosyta, v českých rodinách dávno neplatí. S přejídáním má zkušenost osm z deseti domácností (84 %). Jako hlavní příčinu uvádí 65 % to, že jim jídlo zkrátka chutná.  Další negativní vliv má obvyklá věta rodičů „dokud to nesníš, tak neodejdeš od stolu“. Jak upozorňuje socioložka Jiřina Šiklová: „Čtvrtina lidí se raději přejí, než aby jídlo vyhodila. Přesvědčení, že „dojídání“ je správné, platí jen do určité míry. Pokud spořivost stimuluje nezdravou konzumaci, tak to zdraví rodiny výrazně poškozuje.“

Střídmost konzumace roste s věkem. Zatímco mezi domácnostmi do 25 let věku je přejídání běžné u 35 %, v rámci střední generace již pouze u jedné čtvrtiny. Nejvíce disciplinovanou skupinou jsou senioři. Nadměrně jí pouze 19 % dotázaných. Více než pochutinami se rodiny obecně přejídají hlavními jídly – obědem a večeří.

Zajímavou skutečností je, že v 84 % případů se lidé přejídají nezávisle na prostředí, ze kterého pocházejí. Nejhůře jsou na tom ti, kteří kvůli jídlu již trpí zdravotními problémy. Zatímco časté přejídání uvedlo pouze 15 % lidí s tzv. optimální vahou, u lidí s nadváhou tvoří tato skupina 22 %. U obézních lidí je situace nejvážnější. Často se přejí 32 %, občas celých 97 %. Prakticky neustále se přejídá 7 % lidí s podváhou, 4 % s optimální váhou a nadváhou a 9 % obézních jedinců.

Závěry vyplývají s rozsáhlého průzkumu Nadace Kooperativa, který byl realizován agenturou Perfect Crowd na reprezentativním vzorku českých rodin. Šetření s názvem „Kde se rodí zdraví“ je součástí dlouhodobého projektu „Česká rodina žije“, který se zaměřuje na prozkoumání života současných českých rodin a identifikování problémů, jež by mohl pomoci vyšetřit.

www.ceskarodinazije.cz

www.koop.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová