První pomoc

Spolupráce 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se záchranáři


Kategorie: Aktuality První pomoc 
21.září 2015

V simulačním centru Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze začalo v pátek 18. září 2015 třídenní metodické cvičení záchranářů z celé České republiky „Pražská 155“. Odborníci na jejich vzdělávání kromě přednášek a výměny zkušeností řešili vzorové úlohy včetně příkladů pedagogické práce s využitím pacientských simulátorů – tzv. umělých pacientů.

 

„Pacientské simulátory jsou sofistikované figuríny řízené počítačem, které umožňují velmi bezpečně, a přitom realisticky trénovat zdravotnické dovednosti. Imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla, lze k nim připojit lékařské přístroje i provádět léčebné zákroky, na něž umělí pacienti reagují. Tomu odpovídá i cena v řádů stovek tisíc až miliónů korun. Simulace umožňují, aby modelová klinická situace byla věrná, postupovala v reálném čase a v realistickém prostředí. Ale také je možné scénu kdykoliv zastavit, důležité momenty vysvětlit nebo opakovaně natrénovat,“ popsal před akcí MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D., z Fyziologického ústavu 1. LF UK.

Připomněl, že simulační centrum patří k nejlépe vybaveným učebnám svého druhu v ČR a ročně jím projde na 700 studentů medicíny, kteří se na simulátorech učí zvládat nejrůznější akutní situace, do nichž se nemocný může dostat.

„Naše fakulta si velmi cení spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy. Ochotně proto poskytuje zkušené pedagogy, neboť si váží úsilí i elánu, které záchranáři do svého vzdělávání a zdokonalování dokážou vložit,“ uvedl proděkan 1. LF UK prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA.

Cvičení Pražská 155 bylo zaměřeno na využití metodiky zážitkové výuky. Posádky záchranných služeb zasahovaly u realisticky simulovaných případů akutních situací, jako například hromadné neštěstí, pád z výšky, srdeční příhoda, nečekané úmrtí. Jejich zákrok skrytě sledovali odborní školitelé, a ihned po zásahu s nimi diskutovali o správných i chybných krocích.

Tento způsob výuky zdravotnického personálu je v zahraničí běžný, ale pro svou náročnost a malou tradici je u nás zatím ojedinělý. Cílem akce je rozšíření této metodiky a podpora vzdělavatelů, kteří by chtěli zážitkovou výuku používat. 

Akce Pražská 155 se konala již čtvrtým rokem. Je určena pro výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci z celé ČR a SR. Cílem cvičení je především výměna zkušeností a příprava na situace, které záchranáři nezažívají každý den. Na jeho přípravě a organizaci se podílejí jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, příspěvkové organizace a neziskové i komerční subjekty. Cvičení získalo mezi odbornou veřejností prestiž a reputaci. (Dle TZ.)

http://www.tisen.tv/2014/09/video-prazska-155/

www.lf1.cuni.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová