Vývoj dítěte

Péče o zdraví dítěte začíná již v těhotenství


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
31.srpen 2015

Vrozené srdeční vady patří mezi nejčastější vývojové poruchy. V České republice se v roce 2014 narodilo 109 900 dětí a téměř 800 z nich přišlo na svět se srdeční vadou. Statisticky má totiž 7 novorozenců z 1000 ihned po porodu diagnostikovanou srdeční vadu a zhruba u třetiny z nich je zjištěna závažná, život ohrožující komplikace. Jiné komplikace, jako jsou například poruchy rytmu, se však dají úspěšně léčit, a dokonce ještě před narozením dítěte. To je možné díky prenatální kardiologii. Těhotné ženy tak mohou v současné době běžně podstoupit prenatální kardiologické vyšetření plodu – ultrazvukové vyšetření pro vyloučení vrozených srdečních vad dítěte, anomálií cévního systému, poruch srdečního rytmu či selhání srdečního svalu

Vrozené srdeční vady vznikají v prvních týdnech embryonálního vývoje. Jelikož má krevní oběh plodu paralelně vedle sebe spojen plicní a systémový krevní oběh, srdeční vady se kompenzují, a nedají se při běžném vyšetření poznat. To je důvod, proč má plod se srdeční vadou v těhotenství pravidelnou srdeční frekvenci a velmi často se vyvíjí a roste zcela normálně. Proto je nutné cílené vyšetření srdce a cév. Pozitivem ale je, že ani později nezpůsobují zpomalení růstu plodu a nezapříčiní předčasný porod. 

Vyšetření těhotné ženy se standardně provádí v období mezi 18. a 22. týdnem těhotenství, hrubé odchylky v srdeční struktuře lze však již rozpoznat od 14. či 15. týdne. Screeningové orientační vyšetření provádí v České republice obvykle gynekolog, detailní specializované vyšetření potom kardiolog se specializací v prenatální kardiologii. Jediným spolehlivým ujištěním, že má dítě zdravé srdce, je vyšetření zkušeným kardiologem.

Klíčovým přínosem včasné diagnostiky je u kritických vrozených srdečních vad zajištění porodu na specializovaném pracovišti v blízkosti kardiochirurgického centra a v indikovaných případech zahájení léčby ihned po zjištění komplikací, tedy ještě před narozením dítěte. Další nepopíratelnou výhodou pro lékaře i dítě je skutečnost, že se mohou včas připravit na porod novorozence se srdeční vadou.

Podle mezinárodních lékařských doporučení by měl gynekolog či genetik doporučit speciální vyšetření u kardiologa při výskytu těchto rizikových faktorů:

  • Přítomnost vrozených srdečních a jiných vývojových vad v rodině.
  • Spontánní úmrtí plodu nebo mrtvě narozené dítě v předchozím těhotenství.
  • Věk matky nad 35 let.
  • Cukrovka u nastávající maminky nebo jiná chronická či vrozená onemocnění.
  • Vystavení zářením a chemickým látkám včetně užívání toxických léků a drog.
  • Virové infekce v prvním trimestru těhotenství.
  • Léčená neplodnost.
  • Vrozené vývojové vady a chromozomální odchylky plodu.

„Vyšetření si může objednat i těhotná žena bez přítomnosti rizikových faktorů, a to na vlastní žádost jako preventivní vyšetření pro vyloučení závažných vrozených vývojových vad,“ uvádí prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC. Samotné vyšetření je neinvazivní, provádí se specializovaným ultrazvukovým přístrojem, trvá 20 minut a není třeba se na něj předem připravovat.

Pro současnou dětskou kardiologii jsou údaje z prenatálního období velmi důležité. Kromě bezprostřední pomoci dětem a rodinám, umožňují informace získané během života plodu zjistit příčinu, proč ke vzniku onemocnění srdce došlo a jak mu příště předejit. Česká republika naštěstí patří mezi země s nejlepšími výsledky všech prenatálních screeningových programů. Zároveň je zde na velmi vysoké úrovni i péče o děti s vrozenou srdeční vadou

Dle TZ

www.amic.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová