První pomoc

Víkend první pomoci


Kategorie: Aktuality První pomoc 
28.srpen 2015

Pět minut – to je chvíle, která při zástavě dechu rozhoduje o životě nebo smrti člověka. Včasná pomoc z rukou laika může bližnímu často zachránit život. Jak se zachovat v krizové situaci, poskytnout masáž srdce nebo oživit tonoucího – tyto a další dovednosti si v sobotu 22. srpna 2015 vyzkoušeli návštěvníci aquaparku v pražských Čestlicích. 

Druhý ročník osvětové akce Víkend první pomoci připravila pro veřejnost farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci s Českým červeným křížem. „Lidé sice mají povědomí o první pomoci, ale mají strach ji poskytnout. Bojí se, že by druhému ublížili. To je ale špatně. Vždycky je lepší udělat aspoň něco, i když s chybami,“ zdůrazňuje Jaroslava Marková, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1.

Laická první pomoc prodělala za poslední roky bouřlivý vývoj. Mezi veřejností však stále přetrvává řada mýtů a zastaralých informací. Například už neplatí, že před zahájením resuscitace zjišťujeme tep.  Mnoho laiků si neumí tep nahmatat u sebe, natož na někom jiném. U postiženého tak v prvé řadě zjišťujeme vědomí a kvalitu dechu, a to při dostatečném záklonu hlavy. Pokud osoba nedýchá nebo lapá po dechu, začneme s resuscitací. Stejně tak je častým omylem, že srdce leží vlevo. Masáž srdce provádíme vždy ve středu hrudníku, přímo na středu hrudní kosti.

Jak ukazují evropské průzkumy, správně poskytnout první pomoc umí pouze 5 až 10 % lidí. Hlavní problém je v tom, že většina občanů prošla kurzem první pomoci naposledy na základní škole. To je potřeba změnit. Správně podaná první pomoc může zachránit život. Proto ve spolupráci se záchranáři se organizují akce, kde si mohou lidé tyto dovednosti osvojit. Je velmi důležité pomáhat lidem, ať už výzkumem nových léků nebo podporou znalostí o první pomoci.

Díky průběžné osvětě se počet laicky poskytnuté první pomoci za posledních deset let výrazně zvyšuje. Podle statistik pražské záchranné služby poskytli Pražané v roce 2014 první pomoc při náhlé zástavě oběhu před příjezdem záchranky v 79 % případů. Ještě v roce 2004 to bylo jen kolem 25 %. Záchranáři červeného kříže proškolí ročně v různých kurzech první pomoci kolem 41 tisíc lidí, z toho 12 tisíc dětí a mládeže.

Společně s návštěvníky si první pomoc na stanovištích vyzkoušely i známé české celebrity – moderátorky Eva Decastelo a Sandra Parmová nebo herci Vendula Křížová a Bořek Slezáček.

Dle TZ

www.mhw.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová