Žloutenka

Světový den boje proti žloutenkám


Kategorie: Žloutenka Aktuality 
03.srpen 2015

Již poosmé byl v úterý 28. července 2015 připomenut Světový den boje proti žloutenkám - nakažlivému onemocnění způsobené viry, které napadají jaterní tkáň. Ročně hepatitidám podlehne 1,45 milionu lidí na celém světě. Rozlišujeme sedm druhů žloutenek. Ty se liší typem viru, který je vyvolal, způsobem přenosu, závažností a možnými následky onemocnění. K nejrozšířenějším typům patří žloutenky typu A, B a C. Proti žloutence typu A a B je možné se chránit i očkováním.

Letošní Světový den boje proti žloutenkám s mottem v podobě sloganu „Prevent hepatitis: It’s up to you” („Chraň se proti žloutenkám: Je to na tobě“) měl za cíl upozornit na možnosti prevence proti žloutenkám a poukázat na zbytečnost vysokého výskytu nemoci a úmrtí. Celosvětová kampaň, kterou zaštiťuje Světová zdravotnická organizace, se obrací jak na širokou veřejnost, tak na zákonodárce a zdravotnické odborníky a vyzývá k aktivnímu boji proti tomuto onemocnění prostřednictvím větší informovanosti. Většině onemocnění lze předcházet právě prevencí.

Žloutenky typu B a C jsou závažné infekce jater způsobené viry hepatitidy typu B a C. Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) se v současnosti s infekcí žloutenky typu B a C celosvětově potýká 400 miliónů lidí. Žloutenkou typu A onemocní 1,4 milionů osob ročně. Denně podlehne nějaké z forem virové žloutenky 4 000 lidí.

Prevence hraje zásadní roli v boji proti žloutenkám. Očkování je jednoduchý a účinný způsob ochrany proti žloutence typu A a B. K dosažení ochrany však nemusí dojít u všech očkovaných. Na žloutenku typu C v současné době neexistuje vakcína. Důležitá je proto i tzv. sekundární prevence, která spočívá v kontrole a eliminaci rizikového chování. Od roku 2001 probíhá v ČR plošné očkování kojenců proti žloutence typu B. Do roku 2013 se současně proti žloutence B doočkovávali i 12letí. Většina české populace do 25 let je tak proti žloutence B plošně očkována.

Prudkému nárůstu případů žloutenky typu A, o kterém VZP informovala v minulých týdnech, se nyní nejsilnější tuzemská zdravotní pojišťovna rozhodla pomoci čelit posílením svých preventivních aktivit. Zatímco doposud nabízela všem klientům na očkování příspěvek až 500 korun, nově ho dětem ve věku od 2 do 4 let zaplatí celé. Právě předškoláci patří v době nástupu do prvních dětských kolektivů k nejohroženějším skupinám. S nadsázkou je možné říci, že VZP přichází s rozšířením nabídky prevence jako s dárkem k Světovému dnu hepatitidy.

Světový den boje proti infekčním žloutenkám je jeden ze sedmi osvětových zdravotních dnů, které uznává a podporuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Aktivity koordinuje společně se Světovou aliancí proti žloutence, která vznikla v roce 2007 a sdružuje více než 200 pacientských organizací z celého světa. Zastupuje přes 400 milionů pacientů trpících žloutenkou. Cílem Aliance je zvýšit povědomí o tomto infekčním onemocnění a koordinovat boj proti žloutence na celém světě. (http://www.worldhepatitisalliance.org)dn zemře)

 

Reference:

 

                       

www.amic.cz

www.gsk.cz

www.vzp.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová