Střevní obtíže

Diagnóza celiakie vyžaduje dvoustupňové vyšetření


Kategorie: Aktuality Střevní obtíže 
16.červenec 2015

Podstatou celiakie  je nesnášenlivost glutenu (jeho složky gliadinu) pravděpodobně na imunologickém podkladě. Celiakie se může v dětství projevovat typickými průjmy, nafouknutým břichem, ale také problémy s růstem či přibýváním na váze. U dospělých se častěji objevují netypické příznaky jako je například zácpa, osteoporóza, únavový syndrom, neplodnost, epilepsie, deprese a další. 

V České republice se stále zvyšuje počet osob s diagnózou celiakie. Odborníci však odhadují, že až u 60 % pacientů není tato intolerance doposud odhalena. Přitom jedině včasná diagnostika může pacientovi pomoci. Prvním krokem je vyšetření krve na  specifické protilátky. Bez druhého kroku, odběru vzorku sliznice tenkého střeva, nelze diagnózu celiakie bezpečně potvrdit. Na tuto skutečnost upozorňuje osvětový projekt „Bezlepkoví“.

Vyšetření celiakie probíhá ve dvou fázích: První je  vyšetření krve na specifické autoprotilátky. Dalším krokem je histopatologické vyšetření biopsie sliznice tenkého střeva. Vzorek sliznice velikosti přibližně 2 mm odebírá gastroenterolog při endoskopickém vyšetření. Bez výsledku biopsie nelze diagnózu celiakie s jistotou potvrdit.

Dvoustupňové vyšetření je třeba provést ještě v době, kdy pacient konzumuje lepek, tedy ještě před nasazením bezlepkové diety. V opačném případě mohou být výsledky zkresleny.

U dětí probíhá vyšetření celiakie obdobně jako u dospělých. „Podle současných doporučení Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu se u malých dětí  může upustit od biopsie sliznice. Pokud jsou protilátky zjištěné z krve výrazně zvýšené, sliznice je poškozená vždy. O konkrétním postupu ale musí vždy rozhodnout pediatr a dětský gastroenterolog,“ doplňuje MUDr. Markéta Trnková.

Projekt „BEZLEPKOVÍ“ společnosti AeskuLab vznikl v roce 2013. Jeho cílem je seznámit širokou veřejnost s problematikou lepkové intolerance a upozornit na stále stoupající počet diagnóz celiakie. Více informací naleznete zde. Projekt lze sledovat i na Facebooku. (Dle TZ)

www.aeskulab.cz/bezlepkovi

www.prkonektor.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová