Prostata

Roční provoz online kliniky ONKO Prostaty


Kategorie: Prostata Aktuality 
27.únor 2015

V lednu roku 2014 vznikla Online klinika pro onkologii prostaty (ONKO Prostaty) – webový multimediální průvodce, který ústy předních odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tohoto zhoubného onemocnění. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout pacientům potřebné informace a nabídnout jim pomoc v jejich nelehké situaci. Roční provoz online kliniky potvrdil, že se tento cíl podařilo naplnit a webový průvodce se stal důležitým informačním zdrojem jak pro nemocné, tak pro jejich rodinné příslušníky, přesto informace veřejnosti jsou stále nedostatečné. 

 

Odborní garanti portálu jsou prof prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň, MUDr. Jana Katolická, Ph. D., Onkologicko-chirurgické odd. FN u sv. Anny, Brno, as. MUDr. Michaela Matoušková, UROCENTRUM, Praha 2, doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., vedoucí Institutu partnerských vztahu, Praha 2 a MUDr. Marcela Koudelková, manažerka projektu.

Rakovině prostaty denně v České republice podlehnou čtyři pacienti. V současnosti neexistuje způsob, jak nemoci předcházet a jedinou prevencí choroby je její včasné zachycení. Proto je důležité posilovat informovanost mužů o tomto zhoubném onemocnění. „Roční provoz portálu potvrdil, že jsme se vydali správnou cestou. Zájem předčil očekávání a návštěvnost stránek neustále roste, což souvisí také s tím, že řada lékařů začala ONKO Prostaty doporučovat svým pacientům, čehož si velmi vážíme,“ říká manažerka projektu MUDr. Marcela Koudelková.

Současně je portál velmi dobře dohledatelný přes dva největší vyhledávácí servery v České republice. Při zadání klíčového sousloví „rakovina prostaty“ se poradna objeví na prvním místě na Seznam.cz a celkově na třetím místě na Google.cz. Za vysokou návštěvností webu stojí ale především komplexnost poskytovaných informací. Přínos pro pacienta je především v tom, že jednotlivá videa, jejichž prostřednictvím odborníci k pacientům promlouvají, připravili špičkoví lékaři z obou klíčových oblastí, které se řešením rakoviny prostaty zabývají – onkologie a urologie. Pacient dále na jednom místě získá ucelené informace, které se vztahují jak k průběhu, tak k léčbě onemocnění.

Při tvorbě multimediálního průvodce byl brán zřetel hlavně na to, aby jím byla oslovena nejvíce ohrožená cílová skupina – muži starší padesáti let. Bilance dvanáctiměsíčního provozu ale tvůrce projektu překvapila. Kliniku navštěvují hojně nejen mladší ročníky mužské populace, ale také rodinní příslušníci pacientů – převážně jejich partnerky. Statisticky dosahuje podíl žen-návštěvnic téměř jedné třetiny. Potvrzuje to, že ženy se o zdraví svých partnerů zajímají mnohdy více než oni samotní. Překvapila také otevřenost některých dotazů – mnoho mužů se například ptá na sexuální aspekty onemocnění. Vnímáme to jako důkaz toho, že anonymita webového průvodce zbavuje návštěvníky studu, který jim často při osobním kontaktu s lékařem brání dozvědět se o nemoci maximum. Na základě ankety, která proběhla v minulém roce na webových stránkách, je patrné, že jsou návštěvníci s činností portálu ONKO Prostaty spokojeni.

Pozitivní ohlasy následně přiměly tvůrce projektu k tomu, že původní obsah rozšířili o nová videa. Ty se věnují dopadům onemocnění na psychiku a vlivu léčby na sexuální a partnerský život nemocných. Poslední novinkou je sekce, která je zaměřena na partnerky a blízké pacientů. Odborníci tím reagují na rozšíření cílové skupiny. Dle TZ

www.rakovinaprostaty.org.       

www.amic.cz

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová